Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
  • Studia stacjonarne
  • Studia niestacjonarne
  • Studia podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Uczelnia na kierunku Hebraistyka prowadzi następujące studia stacjonarne:
Hebraistyka - studia I stopnia (licencjackie)Hebraistyka - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
Kursy księgowości