Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

ul.Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno
woj.wielkopolskie
tel. (061) 425-75-70
fax. (061) 425-53-54
  • Studia stacjonarne
  • Studia niestacjonarne
  • Studia podyplomowe

Kierunek: Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Pedagogiki

Opis kierunku

AAzwiń
Trzysemestralne studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (również zawodowym),przede wszystkim nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy opanowali język angielski na poziomie podstawowym. W trakcie studiów przeważają zajęcia z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz fonetyki. Słuchacze poznają różne techniki i metody nauczania języka angielskiego oraz wykorzystywania audiowizualnych i informatycznych pomocy dydaktycznych. Analizowane będę również zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej i kultury krajów anglojęzycznych. Przed rozpoczęciem studiów kandydaci piszą test, na podstawie którego, kierowani są do odpowiednich grup zaawansowania językowego. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z 10 września 2002r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziakanat Studiów Pierwszego Stopnia
62-200 Gniezno ul. Pstrowskiego 3a
tel. 061 425 75 70

Dziekanat Studiów Podyplomowych
62-200 Gniezno ul. Cieszkowskiego 17
tel. 061 428 26 27