Studia podyplomowe

Filtr
kierunek:
województwo:
miasto:

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Studia podyplomowe
system studiów
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
Zarządzanie produkcją
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Psychologia transportu
Administrowanie sieciami komputerowymi
Systemy baz danych
Grafika komputerowa
Zamówienia publiczne
Menedżer projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
Zarządzanie finansami firm
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi
Europejski doradca bankowy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Europejski menedżer jakości
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem publicznym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Mediacje cywilne i karne
Studia podyplomowe z socjoterapii
Studia pedagogiczne
Technologia informacyjna i informatyka
Wiedza o kulturze
Przedsiębiorczość
Zarządzanie placówkami oświatowymi w zjednoczonej europie
Edukacja medialna
Pośrednictwo pracy
Doradztwo Zawodowe
Akademia trenera biznesu
Dyplomowany administrator nieruchomości
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
Doradca podatkowy
Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem aspekty prawne i praktyczne
Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Konsultant rozwoju społecznego
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczeniem świadczeń społecznych
Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Oligofrenopedagogika
Wychowanie do życia w rodzinie
Terapia pedagogiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zarządzanie procesami logistyki
Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
Psychologia biznesu
Asystent rodziny
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet


 • Kontakt
 • Podyplomowe

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia


 • Kontakt
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Studia podyplomowe
system studiów
Studium Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ul.Stabłowicka 95, 54-062
woj.dolnośląskie
tel. (071) 349-06-40
fax. (071) 349-06-40
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia podyplomowe
system studiów
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja techniczna
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Logopedia
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kadry i płace w firmie
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
Zarządzanie transportem
Akademia Sieci Komputerowych
Akademia Sieci i Baz Danych
Akademia IT Pro
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Logistyka i techniki magazynowe
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
Transport-Logistyka-Spedycja
Administracja i zarządzanie publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe (ONLINE)
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (ONLINE)
Doradztwo podatkowe
Edukacja zdrowotna w zarządzaniu placówkami SPA & Wellness
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Rachunkowość i podatki
Terapia zajęciowa
Zarządzanie nieruchomościami
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ONLINE)
Psychologia sportu (ONLINE)
Zarządzanie w ochronie zdrowia (ONLINE)
Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
Akademia Trenerów Biznesu
Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management
Doradztwo zawodowe i personalne
Kreatywne kierowanie projektami wizualnymi. Art Directing.
Nowe media i dziennikarstwo internetowe
Zielarstwo i fitoterapia (ONLINE)
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera (ONLINE)
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera
Psychologia w biznesie (ONLINE)
Administracja i zarządzanie publiczne (ONLINE)
COACHING w modelu kreatywnym
Chemia w szkole (ONLINE)
Compliance w organizacji (ONLINE)
Doradztwo zawodowe i personalne z el. e-doradztwa (ONLINE)
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne (ONLINE)
Dydaktyka j.angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ONLINE)
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia (ONLINE)
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
Zarządzania sprzedażą
Zarządzanie oświatą (ONLINE)
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyfic (ONLINE)
Zarządzanie kulturą (ONLINE)
Informatyka z el. e-learningu (ONLINE)
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ONLINE)
Logistyka i spedycja dla nauczycieli (ONLINE)
Nauczanie etyki (ONLINE)
Pedagogika resocjalizacyjna (ONLINE)
Windykacja należności (ONLINE)
Zarządzanie jakością
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z el. profilaktyki (ONLINE)
Przedsiębiorczość (ONLINE)
Turystyka i rekreacja ruchowa
Wiedza o kulturze (ONLINE)
Wiedza o społeczeństwie (ONLINE)
Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji (ONLINE)
Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
Analityka rynku finansowego (ONLINE)
Audyt śledczy (ONLINE)
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania (ONLINE)
Choreoterapia w edukacji
Coaching
Dietetyka (ONLINE)
Dietetyka genetyczna (ONLINE)
E-marketing (ONLINE)
Filozofia dialogu. Sztuka życia (ONLINE)
Filozofia w szkole z elementami metody projektów (ONLINE)
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej (ONLINE)
Fizyka w szkole (ONLINE)
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD (ONLINE)
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
Kreatywny menedżer kultury
Kreatywny menedżer kultury (ONLINE)
Kontroler finansowy (ONLINE)
Logistyka (ONLINE)
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami (ONLINE)
Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
Mediacje społeczne i rodzinne
Menedżer HR
Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji
Neurologopedia ogólna i dziecięca (ONLINE)
Nowe media i dziennikarstwo internetowe (ONLINE)
Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy (ONLINE)
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym (ONLINE)
Zarządzanie projektami informatycznymi (ONLINE)
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych (ONLINE)
Zarządzanie ryzykiem w organizacji (ONLINE)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ONLINE)
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ul.Ul. Robocza 4, 61-538
woj.wielkopolskie
tel. (61) 835-15-11
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu