Studia administracja

studia administracja

Specyfika studiów

Studia na kierunku administracji należą do nowoczesnej, interdyscyplinarnej formie szkolenia, gdzie wykorzystywane są zagadnienia z zakresu prawa oraz nauk ekonomicznych. Taki proces naukowy łączy w sobie zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Stosowane są rozwiązania prawne i kształcone umiejętności zarządzania w sektorze administracyjnym. Jest to na pewno interesujący kierunek dla osób interesujących się prawem, dla osób chcących pracować w administracji rządowej, pozarządowej, czy samorządowej.

Opis studiów

Dzięki studiom administracyjnym można nie tylko zyskać ciekawą i dobrze płatną pracę, ale przede wszystkim zdobyć przydatną wiedzę o przepisach prawa administracyjnego, karnego, prawa pracy, czy prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta na tym kierunku studiów będzie świetnym teoretycznym fundamentem przygotowawczym do przyszłej pracy zawodowej. Studia na kierunku Administracji i Zarządzania umożliwiają zdobycie odpowiedniej wiedzy, która pozwoli legitymować się znajomością podstaw zagadnień administracyjno – prawnych, co w znacznym stopniu podniesie ich pozycję na rynku pracy. Absolwent otrzymuje wiedzę w zakresie podstawowych gałęzi prawa w tym prawa administracyjnego, cywilnego gospodarczego, prawa pracy, czy prawa Unii Europejskiej.

Praca dla absolwentów w kraju i zagranicą

Dzięki zaawansowanej wiedzy Absolwenci studiów administracyjnych mogą znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, administracji rządowej wszystkich szczebli, między innymi w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, ABW, WSI, urzędach skarbowych, izbach skarbowych, czy więziennictwie. Absolwenci mogą również pracować w instytucjach pozarządowych, czyli w różnego rodzaju fundacjach, a także w administracji prywatnej, a więc w bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.

Zalety wyboru kierunku Administracji

Przeważnie praca po studiach administracyjnych kojarzona jest z niezbyt dużymi, urzędniczymi zarobkami, co nie do końca jest prawdą, ponieważ po takich studiach otrzymujemy różnorodne możliwości pracy, a więc także i wynagrodzenia. Najmniej może zarobić pracownik niższego stopnia w jakimś małym, miejscowym urzędzie, ale już zdecydowanie większe wynagrodzenie otrzymają pracownicy zatrudnieni w dużych firmach, czy w strukturach Unii Europejskiej. O wiele większe możliwości ciekawej i dobrej pracy absolwenci otrzymują także w zagranicznych firmach, gdzie specjaliści tego typu są niezwykle doceniani i potrzebni.

Uczelnie oferujące studia na kierunku administracja:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Gdańska Szkoła Wyższa ul.Biskupia 24 B, 80-875
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
Gdańska Szkoła Wyższa
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Zarządzanie w administracji publicznej
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul.Newelska 6, 01-447
woj.mazowieckie
tel. (22) 348-65-00
fax. (22) 348-65-01
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Administracja i zarządzanie publiczne (100% ONLINE)
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja

 • Kontakt
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ul.Ul. Robocza 4, 61-538
woj.wielkopolskie
tel. (61) 835-15-11
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Administrowanie kadrami i płacami
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul.Kawęczyńska 36, 03-772
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Administracja
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ul.Daszyńskiego 17, 06-100
woj.mazowieckie
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax. (23) 692-53-98
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe