Studia biologia

studia biologia

Specyfika studiów

Biologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem życia. Skupia się ona na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, na sposobie powstawania nowych gatunków oraz na zależnościach pomiędzy nimi, a środowiskiem naturalnym. Osoba wybierająca ten rodzaj studiów powinna interesować się biologią, czy też dziedzinami pokrewnymi, między innymi, takimi jak: leśnictwo, czy medycyna. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej, w takich dziedzinach, jak genetyka, czy biochemia, wymagane są konkretne cechy charakteru, takie jak: upór, cierpliwość, czy odporność na niepowodzenia. Trochę inne wymagania są, jeśli zdecydujemy się po studiach na kierunku biologicznym pracować, jako botanik, czy też ekolog. Tutaj przydadzą się przede wszystkim zamiłowania przyrodnicze, świetna pamięć, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia oraz kojarzenia faktów, zaradność, czy pomysłowość.

Opis studiów

Ten kierunek studiów można studiować zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, w trybie zaocznym, czy wieczorowym. Studenci mają do wyboru takie specjalności jak:

 • Biologia zwierząt;
 • Biologia roślin;
 • Biologia ogólna i eksperymentalna;
 • Biologia środowiskowa;
 • Biologia mikroorganizmów.

Praca dla absolwentów Biologii w kraju i za granicą

Dzięki studiach na kierunku Biologia absolwenci są przygotowani do pracy, między innymi w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych, w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, szkolnictwie, w ośrodkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, w administracji państwowej i samorządowej, w placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, czy w redakcjach radiowych i telewizyjnych. Dzięki temu zawodowi można nabyć bardzo wiele ciekawych umiejętności, ale również można zrobić sporą karierę. Biolodzy przyczyniają się do znacznego postępu wiedzy w danej dziedzinie. Takie same szanse na zrobienie kariery i zdobycie większego doświadczenia posiadają nauczyciele biologii w szkole, gdzie może on poszerzać swoją wiedzę zarówno biologiczną, jak i pedagogiczną.

Zarobki absolwentów Biologii

Zarobki biologa w Polsce są różne i zależne od danej specjalizacji, przeciętnie wahają się od około 2000 złotych do około 3000 złotych. Niestety, choć jest to dosyć ciekawy zawód, to w Polsce nie jest on zbytnio doceniany pod względem zarobkowym. Całkiem inaczej sytuacja wygląda za granicą, gdzie specjaliści danych dziedzin są doceniani i odpowiednio wynagradzani. Niestety, jeśli chodzi typowo o ten kierunek studiów to także za granicą absolwenci Biologii mają znaczne szanse na rozwój i robienie kariery, niż w Polsce.

Uczelnie oferujące studia na kierunku biologia:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120
woj.małopolskie
tel. (012) 662-48-60, (012) 662-48-62
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.Nowoursynowska 166, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Biologia z Higieną Człowieka i Ochroną Środowiska i Przyroda
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul.Gagarina 11, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Biologia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe