Studia geografia

geografia

Jeżeli interesujesz się geografią, a także cechuje Cię umiejętność pracy z ludźmi oraz pracy w zespole, zdolność logicznego myślenia, spostrzegawczość, ale także dość dobra kondycja fizyczna, która pozwoliłaby ci na częste wykonywanie pracy w terenie, to zapewne zainteresuje Cię taki kierunek studiów jak GEOGRAFIA.

Student geografii musi przede wszystkim wykazywać się bardzo dobrą znajomością mapy Polski, Europy i świata. Można powiedzieć, że bez tego „ani rusz”! Kolejna bardzo ważna sprawa to wymogi zdrowotne wobec przyszłego studenta, które mają pozwolić przyjąć go na studia. A mianowicie chodzi tutaj dokładnie określone w karcie informacyjnej zdrowia parametry wzroku. Ze względu na charakter i wymogi niektórych przedmiotów takich jak na przykład ćwiczenia z kartografii, interpretacji zdjęć lotniczych oraz geologii, niestety wyklucza się studenta, który ma potwierdzony badaniami daltonizm oraz wady wzroku uniemożliwiające widzenie steroskopowe. Geografię można studiować na tak na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studia licencjackie trwają 3 lata, po czym następują studia magisterskie trwające 2 lata. Geografię bardzo często można studiować nie tylko w języku polskim, ale także na przykład w języku angielskim – na przykład:

 • Geography in Environmental Management,
 • Tourism.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA GEOGRAFII?

Kierunek geografia można podzielić na dwie podstawowe dziedziny nauki (które bardzo ściśle powiązane są z innymi, pokrewnymi gałęziami wiedzy) – a są nimi:

 • Nauki przyrodnicze czyli geografia fizyczna
 • Nauki społeczno ekonomiczne czyli geografia społeczno ekonomiczna

Nauka na kierunku geografia to na pewno wyjątkowo pasjonujący czas, szczególnie dla tych, którzy interesują się przeróżnymi zjawiskami, jakie możemy spotkać w przyrodzie. Studenci w czasie studiów bardzo często wychodzą w teren oglądając na przykład skały i minerały (a następnie oceniając ich cechy pod kątem geograficznym), przyglądają się mapom - czyli na przykład ich skalom, zmiennym geograficznym, godłom, czy też na przykład metodom ich prezentacji.

Przedmioty podstawowe:

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Geografia ludności
 • Systemy informacji geograficznej
 • Fizyka i chemia Ziemi
 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia społeczna
 • Geografia osadnictwa
 • Geografia polityczna
 • Geografia regionalna świata
 • Geologia
 • Kartografia i topografia
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
 • Gospodarka przestrzenna
 • Teledetekcja
 • Biogeografia
 • Ćwiczenia terenowe – Topografia
 • Ćwiczenia terenowe – Meteorologia i klimatologia
 • Ćwiczenia terenowe – Geologia
 • Ćwiczenia terenowe – Geografia osadnictwa
 • Ćwiczenia terenowe – Geomorfologia
 • Ćwiczenia terenowe – Gleboznawstwo
 • Ćwiczenia terenowe – Hydrologia

Kierunek geografia to nauka nie tylko przedmiotów ściśle związanych z pojęciami geograficznymi takimi jak, ale także nauka przedmiotów pokrewnych takich jak na przykład:

 • astronomiczne podstawy geografii
 • kształtowanie i ochrona środowiska – ćwiczenia terenowe
 • geofizyka i geochemia
 • geologia
 • geografia ekonomiczna – ćwiczenia terenowe

czy też uzupełniających takich jak:

 • podstawy socjologii
 • statystyka w geografii
 • matematyka
 • ekonomia

SPECJALIZACJE:

Specjalizacji na kierunku geografia jest naprawdę bardzo wiele, a są nimi między innymi:

 • geografia przestrzenna,
 • geografia z historią
 • geografia z ochroną środowiska
 • geografia z przyrodą
 • geografia z turystyką
 • turystyka
 • geografia społeczno-ekonomiczna,
 • rozwój regionalny,
 • geoekoturystyka,
 • geomorfologia i paleografia czwartorzędu,
 • kształtowanie i ochrona środowiska,
 • geomonitoring,
 • nauczanie geografii i przyrody,
 • nauczanie geografii z biologią lub chemią,
 • fizyczna,
 • gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,
 • geoinformacja,
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • geografia społeczno-ekonomiczna i geografia regionalna
 • geoinformacja w geografii
 • kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • geografia z przyrodą,
 • gospodarka i polityka samorządowa,
 • geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu
 • nauczanie geografii i przyrody
 • ochrona i gospodarowanie środowiskiem
 • geografia z geoturystyką
 • geografia z podstawami przedsiębiorczości
 • geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną
 • geografia z przyrodągeografia z turystyką
 • geografia z wiedzą o społeczeństwie
 • geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym
 • ekoturystyka
 • gospodarka lokalna i rozwój regionalny
 • kartografia cyfrowa i geoinformacja
 • zasoby i ochrona środowiska
 • geografia fizyczna
 • geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
 • geografia regionalna Azji Południowej
 • geografia regionalna Dalekiego Wschodu

JAKA PRACA DLA ABSOLWENTA GEOGRAFII?

Studia na geografii do doskonała inwestycja w przyszłość. Absolwent geografii oprócz tej mniej niestety płatnej pracy jako nauczyciel geografii (lub też jej przedmiotów pokrewnych) w szkole, może także otrzymać dość dobrze płatną pracę:

 • W biurze podróży
 • Jako przewodnik turystyczny
 • W urzędach miejskich – w wydziałach promocji i turystyki
 • W biurach planowania przestrzennego
 • Jako prezenter pogody
 • W wydawnictwie kartograficznym
 • W urzędach statystycznych oraz ośrodkach badawczych
 • Jako ekspert i specjalista w administracji państwowej i samorządowej

Jak widać możliwości pracy dla absolwenta geografii jest bardzo wiele, jednak tak jak w przypadku ukończenia także innych kierunków studiów, możliwość znalezienia pracy studenta zależy przede wszystkim od jego kreatywności, przedsiębiorczości, osobowości, czy też wkładu pracy studenta na danym kierunku studiów. Geografia to na pewno kierunek dla ludzi, którzy nie tylko cenią sobie tzw. „papierek”, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy przejawiają ogromną pasję do kierunku studiów, który obrali, a także, w następnym etapie, do swojego zawodu.

Uczelnie oferujące studia na kierunku geografia:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul.Bankowa 12, 40-007
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki ul.Narutowicza 65, 90-131
woj.lódzkie
tel. (042) 635-40-86
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61-712
woj.wielkopolskie
tel. (061) 829-40-00
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul.Gagarina 11, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Geografia
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe