Studia inżynieria środowiska

inżynieria środowiska

Specyfikacja studiów

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, która obejmuje swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie prowadzące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samo regeneracji i samooczyszczania, a gdy dochodzi do dewastacji środowiska, w wyniku różnych katastrof, podejmuje działania zmierzające do przywrócenia tej równowagi. Zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku, jak: budownictwo, rolnictwo, czy przemysł. Obejmuje wiele zagadnień i kierunków badań, w tym niwelację ścieków, odpadów, ochronę powietrza, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę i inne.

Opis studiów

Studia na kierunku Inżynierii Środowiska mają charakter techniczny oraz techniczno – przyrodniczy. Absolwent studiujący na tym kierunku studiów otrzymuje wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie problemów zarówno technicznych, technologicznych, jak i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Absolwent jest także odpowiednio przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo – budowlanych oraz produkcyjno – handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Praca absolwentów Inżynierii Środowiska w kraju i zagranicą

Absolwenci po kierunku Inżynieria Środowiska mogą podejmować pracę, jako:

 • Projektant, wykonawca oraz eksploatator inwestycji z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska oraz inżynierii sanitarnej;
 • W administracji i samorządach terytorialnych;
 • W fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska;
 • W placówkach naukowo – badawczych, w szkolnictwie;
 • We własnej firmie zajmującej się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

Duże szanse na rozwój absolwenci Inżynierii Środowiska mają oczywiście zagranicą, gdzie o takich specjalistów niezwykle dbają i szanują ich kompetencje oraz oferują możliwości dokształcania.

Zarobki absolwentów Inżynierii Środowiska

W Polsce średnia wysokość zarobków Inżynierów środowiska wynosi od 3 do 9 tys. Zł. Oczywiście specjalista tego kierunku studiów za granicą może liczyć na znacznie większe zarobki, gdzie mogą wynieść nawet około 80 tys. euro rocznie. Oczywiście wszystko zależne jest od branży i specjalizacji, w jakiej taki absolwent będzie pracować.

Uczelnie oferujące studia na kierunku inżynieria środowiska:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Odnawialne źródła energii
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul.Aleje Racławickie 14, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.Przyjaźni 1, 62-510
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Collegium Varsoviense Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna ul.Górczewska 212/226, 01-460
woj.mazowieckie
tel. (022) 312-22-22
fax. (022) 312-22-13
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ul.Książąt Lubomirskich 6, 37-700
woj.podkarpackie
tel. (16) 735-51-00
fax. (16) 735-51-01
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska