Studia inżynieria środowiska

inżynieria środowiska

Specyfikacja studiów

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, która obejmuje swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie prowadzące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samo regeneracji i samooczyszczania, a gdy dochodzi do dewastacji środowiska, w wyniku różnych katastrof, podejmuje działania zmierzające do przywrócenia tej równowagi. Zajmuje się takimi działaniami człowieka w środowisku, jak: budownictwo, rolnictwo, czy przemysł. Obejmuje wiele zagadnień i kierunków badań, w tym niwelację ścieków, odpadów, ochronę powietrza, gazownictwo, chłodnictwo, energetykę i inne.

Opis studiów

Studia na kierunku Inżynierii Środowiska mają charakter techniczny oraz techniczno – przyrodniczy. Absolwent studiujący na tym kierunku studiów otrzymuje wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie problemów zarówno technicznych, technologicznych, jak i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Absolwent jest także odpowiednio przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo – budowlanych oraz produkcyjno – handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Praca absolwentów Inżynierii Środowiska w kraju i zagranicą

Absolwenci po kierunku Inżynieria Środowiska mogą podejmować pracę, jako:

 • Projektant, wykonawca oraz eksploatator inwestycji z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska oraz inżynierii sanitarnej;
 • W administracji i samorządach terytorialnych;
 • W fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska;
 • W placówkach naukowo – badawczych, w szkolnictwie;
 • We własnej firmie zajmującej się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

Duże szanse na rozwój absolwenci Inżynierii Środowiska mają oczywiście zagranicą, gdzie o takich specjalistów niezwykle dbają i szanują ich kompetencje oraz oferują możliwości dokształcania.

Zarobki absolwentów Inżynierii Środowiska

W Polsce średnia wysokość zarobków Inżynierów środowiska wynosi od 3 do 9 tys. Zł. Oczywiście specjalista tego kierunku studiów za granicą może liczyć na znacznie większe zarobki, gdzie mogą wynieść nawet około 80 tys. euro rocznie. Oczywiście wszystko zależne jest od branży i specjalizacji, w jakiej taki absolwent będzie pracować.

Uczelnie oferujące studia na kierunku inżynieria środowiska:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul.Komandorska 118/120, 53-345
woj.dolnośląskie
tel. (071) 368-07-89
Studia podyplomowe
system studiów
Inwestycje w odnawialne źródła energii (II edycja w Warszawie)
Inwestycje w odnawialne źródła energii (IV edycja we Wrocławiu)
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.Nowoursynowska 166, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ul.Książąt Lubomirskich 6, 37-700
woj.podkarpackie
tel. (16) 735-51-00
fax. (16) 735-51-01
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul.Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (52) 374-94-11
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Politechnika Białostocka ul.Wiejska 45A, 15-351
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul.Warszawska 24, 31-155
woj.małopolskie
tel. (12) 628-22-22
fax. (12) 628-20-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Inżynieria środowiska
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe