Studia kulturoznawstwo

kulturoznawstwo

Osoby nieco wrażliwsze na piękno sztuki i kultury lub też ci którzy chcieliby nauczyć się profesjonalnego odbioru dzieł sztuki oraz dowiedzieć się jak umiejętnie interpretować przeróżne dzieła i kreacje artystyczne, zapewne świetnie odnaleźliby swoje miejsce na kierunku studiów jakim jest KULTUROZNASTWO. Przyjrzyjmy się bliżej jak wyglądają studia na tym właśnie kierunku studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Kulturoznastwo można studiować w systemie studiów licencjackich – studia pierwszego stopnia, a następnie w systemie studiów magisterskich – studia drugiego stopnia. Kierunek ten odnajdziemy zarówno na uczelniach publicznych, ale także i na uczelniach prywatnych. Mamy do wyboru KULTUROZNASTWO w trybie stacjonarnym – dziennym , a także w trybie niestacjonarnym – zaocznym.

Studia na kulturoznastwie to między innymi takie przedmioty jak:

 • kultura w naukach humanistycznych i społecznych
 • wstęp do kulturoznastwa
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • pedagogika kultury
 • estetyka
 • współczesna kultura narodowa i europejska
 • podstawy wiedzy o mediach elektronicznych
 • wzorce kulturowe w komunikowaniu społecznym
 • współczesny rynek kultury i sztuki
 • analiza nowych zachowań komunikacyjnych
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • organizacja i zarządzanie w kulturze w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 • organizacja kultury i inicjatywy pozarządowe
 • podstawy erystyki
 • strategie komunikacyjne

Przedmioty kierunkowe na kulturoznawstwie dotyczą między innymi takich zagadnień i dziedzin jak:

 • Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze
 • Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej
 • Instytucje kulturalne i zasady ich działania

Specjalizacje na kulturoznawstwie

Specjalności na tym kierunku jest naprawdę bardzo wiele. Są nimi między innymi:

 • kultura literacka,
 • promocja sztuki,
 • medioznawstwo,
 • kultura popularna,
 • teoria i historia kultury,
 • komunikacja kulturowa,
 • animacja kultury,
 • animator i menadżer kultury,
 • animacja i zarządzanie kulturą,
 • filmoznawstwo,
 • kultura współczesna,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • teatrologia,
 • nowa audiowizualność,
 • edytorstwo multimedialne,
 • Ameryka Łacińska,
 • cywilizacja śródziemnomorska,
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kulturoznawstwo USA,
 • slawistyka,
 • cywilizacje starożytne świata,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • kultura i języki Słowian,
 • kulturoznawstwo międzynarodowe,
 • latynoamerykanistyka,
 • lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa,
 • migracje i etniczność,
 • studia bliskowschodnie,
 • ukrainoznawstwo,
 • zarządzanie kulturą,
 • zarządzanie mediami,
 • rosjoznawstwo,
 • amerykanistyka,
 • film w kulturze,
 • muzyka w kulturze,
 • sztuki plastyczne w kulturze,
 • teatr w kulturze,
 • folklorystyka i etnologia,
 • historia i kultura regionalna,
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych,
 • sztuka i turystyka,
 • kultura popularna,
 • teoria i historia kultury,
 • komunikacja kulturowa,
 • twórcze pisanie,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach,
 • wschodoznawstwo,
 • media i popkultura

Absolwent kulturoznawstwa nabywa na studiach umiejętność analizy zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali lokalnej, regionalnej, państwowej, a także w skali globalnej.

JAKA PRACA PO KULTUROZNASTWIE?

Student, który ukończy kulturoznawstwo ma duże szanse zatrudnienia. Między innymi w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • redakcjach
 • wydawnictwach
 • muzeach
 • agencjach PR
 • bibliotekach
 • różnego rodzaju związkach artystycznych
 • teatrach
 • kinach
 • agencjach reklamowych

Uczelnie oferujące studia na kierunku kulturoznawstwo:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie ul.Olchowa 8, 20-355
woj.lubelskie
tel. (081) 744-21-13, (081) 531-85-56
fax. (81) 463-17-30
Studia podyplomowe
system studiów
Taniec przez internet
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne
Wiedza o kulturze
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul.Gagarina 11, 87-100
woj.kujawsko-pomorskie
tel. (56) 611-45-15, 611-46-57
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
Studia podyplomowe
system studiów
Wiedza o kulturze
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet