Studia kulturoznawstwo

kulturoznawstwo

Osoby nieco wrażliwsze na piękno sztuki i kultury lub też ci którzy chcieliby nauczyć się profesjonalnego odbioru dzieł sztuki oraz dowiedzieć się jak umiejętnie interpretować przeróżne dzieła i kreacje artystyczne, zapewne świetnie odnaleźliby swoje miejsce na kierunku studiów jakim jest KULTUROZNASTWO. Przyjrzyjmy się bliżej jak wyglądają studia na tym właśnie kierunku studiów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Kulturoznastwo można studiować w systemie studiów licencjackich – studia pierwszego stopnia, a następnie w systemie studiów magisterskich – studia drugiego stopnia. Kierunek ten odnajdziemy zarówno na uczelniach publicznych, ale także i na uczelniach prywatnych. Mamy do wyboru KULTUROZNASTWO w trybie stacjonarnym – dziennym , a także w trybie niestacjonarnym – zaocznym.

Studia na kulturoznastwie to między innymi takie przedmioty jak:

 • kultura w naukach humanistycznych i społecznych
 • wstęp do kulturoznastwa
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • pedagogika kultury
 • estetyka
 • współczesna kultura narodowa i europejska
 • podstawy wiedzy o mediach elektronicznych
 • wzorce kulturowe w komunikowaniu społecznym
 • współczesny rynek kultury i sztuki
 • analiza nowych zachowań komunikacyjnych
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • organizacja i zarządzanie w kulturze w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 • organizacja kultury i inicjatywy pozarządowe
 • podstawy erystyki
 • strategie komunikacyjne

Przedmioty kierunkowe na kulturoznawstwie dotyczą między innymi takich zagadnień i dziedzin jak:

 • Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze
 • Podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej
 • Instytucje kulturalne i zasady ich działania

Specjalizacje na kulturoznawstwie

Specjalności na tym kierunku jest naprawdę bardzo wiele. Są nimi między innymi:

 • kultura literacka,
 • promocja sztuki,
 • medioznawstwo,
 • kultura popularna,
 • teoria i historia kultury,
 • komunikacja kulturowa,
 • animacja kultury,
 • animator i menadżer kultury,
 • animacja i zarządzanie kulturą,
 • filmoznawstwo,
 • kultura współczesna,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • teatrologia,
 • nowa audiowizualność,
 • edytorstwo multimedialne,
 • Ameryka Łacińska,
 • cywilizacja śródziemnomorska,
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kulturoznawstwo USA,
 • slawistyka,
 • cywilizacje starożytne świata,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • kultura i języki Słowian,
 • kulturoznawstwo międzynarodowe,
 • latynoamerykanistyka,
 • lingwistyka - przekładoznawstwo i komunikacja międzykulturowa,
 • migracje i etniczność,
 • studia bliskowschodnie,
 • ukrainoznawstwo,
 • zarządzanie kulturą,
 • zarządzanie mediami,
 • rosjoznawstwo,
 • amerykanistyka,
 • film w kulturze,
 • muzyka w kulturze,
 • sztuki plastyczne w kulturze,
 • teatr w kulturze,
 • folklorystyka i etnologia,
 • historia i kultura regionalna,
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych,
 • sztuka i turystyka,
 • kultura popularna,
 • teoria i historia kultury,
 • komunikacja kulturowa,
 • twórcze pisanie,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach,
 • wschodoznawstwo,
 • media i popkultura

Absolwent kulturoznawstwa nabywa na studiach umiejętność analizy zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali lokalnej, regionalnej, państwowej, a także w skali globalnej.

JAKA PRACA PO KULTUROZNASTWIE?

Student, który ukończy kulturoznawstwo ma duże szanse zatrudnienia. Między innymi w:

 • instytucjach upowszechniania kultury
 • redakcjach
 • wydawnictwach
 • muzeach
 • agencjach PR
 • bibliotekach
 • różnego rodzaju związkach artystycznych
 • teatrach
 • kinach
 • agencjach reklamowych

Uczelnie oferujące studia na kierunku kulturoznawstwo:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Szczeciński ul.al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453
woj.zachodniopomorskie
tel. (91) 444-11-91, Rekrutacja (91) 444-11-60
fax. (91) 444-11-74
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza ul.Krakowska 26, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 832-60-81
fax. (015) 832-60-81
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Wiedza o kulturze
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski ul.Licealna 9, 65-417
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
Studia podyplomowe
system studiów
Wiedza o kulturze
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna ul.Biskupia 24 B, 80-875
woj.pomorskie
tel. (58) 306 54 78
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Kulturoznawstwo
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe