Studia pedagogika

pedagogika

Specyfika studiów

Pedagogika to nauka o procesach wychowawczych, a więc inaczej rzecz ujmując sztuka wychowania. Polska nazwa tego kierunku wzięła się z greckiego wyrażenia paidagogos. Na samym początku termin ten oznaczał opiekę, naukę i wychowanie jedynie dzieci, ale z czasem powstało wiele subdyscyplin pedagogiki, między innymi: andragogika, która zajmuje się również kształceniem dorosłych. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny i jest ona ściśle powiązana z naukami humanistycznymi, medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi i innymi. Osoba decydująca się na wybór tego kierunku studiów powinna potrafić akceptować i tolerować ludzi, ich odmienne poglądy, czy spojrzenie na świat, jak również osoba taka powinna umieć kontrolować swoje emocje. Jest to bardzo trudny, ale także ciekawy kierunek zarówno studiów, jak i w przyszłości pracy zawodowej.

Opis studiów

Pedagogikę, jak i inne kierunki studiów można studiować zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych, zaocznie, wieczorowo lub on – line. Na tym kierunku studiów wybór specjalizacji jest bardzo duży. Osoby decydujące się na studia pedagogiczne mogą wybrać, między innymi, takie specjalizacje, jak: resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, andragogikę, doradztwo zawodowe i personalne, edukację elementarną z terapią pedagogiczną, edukację elementarną z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim, pedagogikę zdrowia, pedagogikę społeczną w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa, animację społeczno – kulturową, edukację medialną, glottodydaktykę i nauczanie zintegrowane, pedagogikę korekcyjną i wczesnoszkolną, psychopedagogikę kreatywności, pracę socjalną z dzieckiem i rodziną, edukację europejską, edukację dorosłych i gerontologię, promocję zdrowia i socjoterapię, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, edukację biblioteczną, edukację wczesnoszkolną, terapię zajęciową, pedagogikę specjalną oraz logopedię.

Praca dla absolwentów pedagogiki w kraju i zagranicą

Absolwenci pedagogiki, oczywiście zależne jest to od danej specjalizacji mogą podjąć zatrudnienie, między innymi, jako:

 • Specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, zarówno w kraju jak i zagranicą;
 • Pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej;
 • Pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji oraz stowarzyszeń edukacyjnych;
 • Specjaliści w działach szkoleń różnych firm;
 • Specjaliści ds. personalnych;
 • Nauczyciele;
 • Terapeuci;
 • Kuratorzy społeczni, sądowi;
 • Pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych;
 • Eksperci w poradniach rodzinnych.

Zarobki absolwentów pedagogiki

Jeśli chodzi o zarobki absolwenta pedagogiki, z pewnością są one zależne od specjalizacji, stażu pracy i wielu innych czynników. Najmniejsze zarobki w Polsce dotyczą absolwentów pedagogiki związanych ściśle z edukacją, a więc nauczyciele, gdzie największe zarobki wynoszą około 2 tys. zł. Niestety w Polsce odnotowany jest bardzo wysoki wskaźnik osób bezrobotnych po kierunku pedagogicznym, dlatego też wyjeżdżają oni zagranicę, aby tam szukać zatrudnienia w swoim zawodzie, gdzie są o wiele bardziej doceniani, zarówno pod względem zarobkowym, jak i dodatkowego kształcenia.

Uczelnie oferujące studia na kierunku pedagogika:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ul.Rolna 43, 40-555
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Studia podyplomowe
system studiów
Przygotowanie pedagogiczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul.Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7-9) , 20-209
woj.lubelskie
tel. (81) 749-17-77
fax. (81) 749-17-77
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Profesjonalna profilaktyka w szkole
Studia pedagogiczne
Przedsiębiorczość
Oligofrenopedagogika
Wychowanie do życia w rodzinie
Terapia pedagogiczna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Gdańska Szkoła Wyższa ul.Biskupia 24 B, 80-875
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
Gdańska Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe
system studiów
Terapia pedagogiczna
Przygotowanie pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uczelnia Jana Wyżykowskiego ul.Odrodzenia 21,23, 59-300
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Przygotowanie Pedagogiczne
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Terapia Pedagogiczna
Socjoterapia
Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Arteterapia
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja techniczna
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
Logopedia
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Oligofrenopedagogika
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
Przedsiębiorczość
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
Pedagogika resocjalizacyjna
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (ONLINE)
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne (ONLINE)
Dydaktyka j.angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ONLINE)
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (ONLINE)
Nauczanie etyki (ONLINE)
Pedagogika resocjalizacyjna (ONLINE)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z el. profilaktyki (ONLINE)
Wiedza o społeczeństwie (ONLINE)
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD (ONLINE)
Neurologopedia ogólna i dziecięca (ONLINE)
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Logopedia z Emisją Głosu
Pedagogika Przedszkolna
Profilaktyka i Socjoterapia
Przygotowanie Pedagogiczne
Wychowanie Muzyczne według Edwina E. Gordona
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet