Studia pedagogika

pedagogika

Specyfika studiów

Pedagogika to nauka o procesach wychowawczych, a więc inaczej rzecz ujmując sztuka wychowania. Polska nazwa tego kierunku wzięła się z greckiego wyrażenia paidagogos. Na samym początku termin ten oznaczał opiekę, naukę i wychowanie jedynie dzieci, ale z czasem powstało wiele subdyscyplin pedagogiki, między innymi: andragogika, która zajmuje się również kształceniem dorosłych. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny i jest ona ściśle powiązana z naukami humanistycznymi, medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi i innymi. Osoba decydująca się na wybór tego kierunku studiów powinna potrafić akceptować i tolerować ludzi, ich odmienne poglądy, czy spojrzenie na świat, jak również osoba taka powinna umieć kontrolować swoje emocje. Jest to bardzo trudny, ale także ciekawy kierunek zarówno studiów, jak i w przyszłości pracy zawodowej.

Opis studiów

Pedagogikę, jak i inne kierunki studiów można studiować zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych, zaocznie, wieczorowo lub on – line. Na tym kierunku studiów wybór specjalizacji jest bardzo duży. Osoby decydujące się na studia pedagogiczne mogą wybrać, między innymi, takie specjalizacje, jak: resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, andragogikę, doradztwo zawodowe i personalne, edukację elementarną z terapią pedagogiczną, edukację elementarną z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim, pedagogikę zdrowia, pedagogikę społeczną w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa, animację społeczno – kulturową, edukację medialną, glottodydaktykę i nauczanie zintegrowane, pedagogikę korekcyjną i wczesnoszkolną, psychopedagogikę kreatywności, pracę socjalną z dzieckiem i rodziną, edukację europejską, edukację dorosłych i gerontologię, promocję zdrowia i socjoterapię, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, edukację biblioteczną, edukację wczesnoszkolną, terapię zajęciową, pedagogikę specjalną oraz logopedię.

Praca dla absolwentów pedagogiki w kraju i zagranicą

Absolwenci pedagogiki, oczywiście zależne jest to od danej specjalizacji mogą podjąć zatrudnienie, między innymi, jako:

 • Specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, zarówno w kraju jak i zagranicą;
 • Pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej;
 • Pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji oraz stowarzyszeń edukacyjnych;
 • Specjaliści w działach szkoleń różnych firm;
 • Specjaliści ds. personalnych;
 • Nauczyciele;
 • Terapeuci;
 • Kuratorzy społeczni, sądowi;
 • Pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych;
 • Eksperci w poradniach rodzinnych.

Zarobki absolwentów pedagogiki

Jeśli chodzi o zarobki absolwenta pedagogiki, z pewnością są one zależne od specjalizacji, stażu pracy i wielu innych czynników. Najmniejsze zarobki w Polsce dotyczą absolwentów pedagogiki związanych ściśle z edukacją, a więc nauczyciele, gdzie największe zarobki wynoszą około 2 tys. zł. Niestety w Polsce odnotowany jest bardzo wysoki wskaźnik osób bezrobotnych po kierunku pedagogicznym, dlatego też wyjeżdżają oni zagranicę, aby tam szukać zatrudnienia w swoim zawodzie, gdzie są o wiele bardziej doceniani, zarówno pod względem zarobkowym, jak i dodatkowego kształcenia.

Uczelnie oferujące studia na kierunku pedagogika:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Podyplomowe
Akademia Śląska ul.Rolna 43, 40-555
woj.śląskie
tel. 32 2025034
fax. (32) 252-28-75
Akademia Śląska
Studia podyplomowe
system studiów
Przygotowanie pedagogiczne
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul.Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031
woj.lubelskie
tel. +48 (81) 537-58-70, +48 (81)-537-58-80
fax. (81) 537-58-80
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Podyplomowe
Gdańska Szkoła Wyższa ul.Biskupia 24 B, 80-875
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
Gdańska Szkoła Wyższa
Studia podyplomowe
system studiów
Terapia pedagogiczna
Przygotowanie pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul.Sterlinga 26, 90-212
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Akademia Pomorska w Słupsku ul.Arciszewskiego 22A, 76-200
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Pedagogika
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe