Studia weterynaria

studia weterynaryjne

Jeśli kochasz zwierzęta oraz wykazujesz zamiłowanie do pomagania im w trudnych sytuacjach – szczególnie jeśli chodzi o ich zdrowie, ponadto jeżeli jesteś cierpliwy, precyzyjny oraz dokładny – to jesteś zapewne idealnym kandydatem na studia na kierunku WETERYNARIA!

DŁUGOŚĆ TRWANIA:

Studia na kierunku weterynaria to studia jednolite magisterskie, które trwają 5,5 roku.

GDZIE STUDIOWAĆ WETERYNARIĘ?:

Weterynarię można studiować jedynie na uczelniach publicznych, a najlepiej w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Lublin, Poznań, Olsztyn, czy też Wrocław – w tych miastach występują najbardziej liczące się uczelnie.

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI NABYTE PODCZAS STUDIÓW NA MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ

Medycyna weterynaryjna to połączenie nauk przyrodniczych, nauk weterynaryjnych oraz nauk rolniczych. Studia na weterynarii nie posiadają specjalizacji. Po ukończeniu studiów na tym kierunku każdy student posiada odpowiednie kwalifikacje, aby zajmować się:

 • Leczeniem oraz profilaktyką chorób zwierząt
 • Higieną zwierząt
 • Ochroną ludzi przed chorobami zwierzęcymi

Student weterynarii posiada także wiedzę ogólną dotyczącą:

 • zdrowia publicznego
 • bezpieczeństwa żywności
 • nauk rolniczych, a w szczególności produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt
 • nauk społecznych

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:

Medycyna weterynaryjna to nauka między innymi takich przedmiotów jak:

 • biologia ogólna i molekularna
 • chirurgia
 • rozród zwierząt
 • choroby zwierząt futerkowych, ptaków
 • weterynaria sądowa i administracja weterynaryjna
 • psychologia
 • historia filozofii
 • deontologia (etyka zawodowa)
 • statystyka
 • chów i hodowla zwierząt
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • prewencja weterynaryjna
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
 • fizjologia środowiska lub kliniczna
 • choroby zwierząt łownych, laboratoryjnych lub egzotycznych
 • epidemiologia
 • choroby odzwierzęce
 • analityka kliniczna
 • okulistyka i stomatologia weterynaryjna
 • onkologia i geriatria weterynaryjna
 • choroby metaboliczne
 • rozród koni
 • higiena pasz
 • marketing i zarządzanie
 • wf
 • języki obce (w tym łacina)
 • podstawy obsługi komputera

PROFIL ABSOLWENTA:

Lekarz weterynarii w Wielkiej Brytanii może liczyć na zarobki w granicach od 30 tys. funtów rocznie brutto! W Polsce lekarz weterynarii może zarobić od 2000 do ok. 4000 tys. brutto. Wszystko oczywiście zależy od tego jakie stanowisko zdecyduje się on wybrać. Absolwent medycyny weterynaryjnej może znaleźć zatrudnienie w klinikach i przychodniach dla zwierząt, laboratoriach, firmach farmaceutycznych, w laboratoriach, w ośrodkach badających produkty spożywcze, w laboratoriach, ogrodach zoologicznych, czy też w wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynaryjnych.

Uczelnie oferujące studia na kierunku weterynaria:

Filtr
województwo:
miasto:
 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ul.Al. Mickiewicza 21, 31-120
woj.małopolskie
tel. (012) 662-48-60, (012) 662-48-62
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.Nowoursynowska 166, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Studia stacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Weterynaria