Uczelnie rolnicze

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul.Akademicka 13, 20-950
woj.lubelskie
tel. (081) 445-66-45
fax. (081) 445-68-85


 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.Nowoursynowska 166, 02-787
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
Studia podyplomowe
system studiów
Biologia z Higieną Człowieka i Ochroną Środowiska i Przyroda
Rolnictwo dla Absolwentów Nierolniczych Studiów Wyższych
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ul.Żeromskiego 5, 25-369
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Ekonomia
Logistyka
Pedagogika
Politologia
Praca socjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza ul.Krakowska 26, 27-600
woj.świętokrzyskie
tel. (015) 832-60-81
fax. (015) 832-60-81
Studia niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
Administracja
Biologia
Filologia polska
Historia
Kulturoznawstwo
Matematyka
Ochrona środowiska
Pedagogika specjalna
Zarządzanie
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Studia podyplomowe
system studiów
Język polski w szkole podstawowej i gimnazjum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
Public relations i komunikacja społeczna
Techniki teatralne i parateatralne w pracy nauczyciela i wychowawcy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rewalidacyjna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z sosjoterapią
Sosjoterapia
Resocjalizacja
Studia podyplomowe dla pedagogów szkolnych
Terapia pedagogiczna
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne z arteterapią
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Logopedia
Neurologopedia
Surdologopedia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
Arteterapia - techniki plastyczne w niepełnosprawności
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej
Prawo zamówień publicznych
Administracja publiczna
BHP z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
Zarządzanie informacją w administracji i biznesie
Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych
Doradztwo zawodowe i personalne
Biologia
"Przyroda" - nauczanie blokowe w kl. IV-VI szkoły podstawowej
Matematyka z informatyką
Technika i informatyka
Informatyka z elementami technologii informacyjnej
Technologie informacyjne i e-lerning w edukacji
Agroturystyka i hotelarstwo
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie rolnictwa
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

 • Kontakt
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 28, 60-637
woj.wielkopolskie
tel. (61) 8487011, (61) 8487522
fax. (61) 846-67-16
Studia podyplomowe
system studiów
Studium Podyplomowe ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
System: studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet