Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul.C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 320-10-75
fax. (71) 320-53-93
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Rolnictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- agronomia
- agroturystyka

Na kierunku rolnictwo funkcjonują specjalizacje magisterskie: agronomia, ekologiczne podstawy i skutki nawożenia, gleboznawstwo, hodowla roślin i nasiennictwo, rolnictwo górskie i agroturystyka, ochrona roślin, doradztwo rolnicze. Ta duża liczba specjalizacji pozwala na kształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz zwiększa szansę na znalezienie pracy.
Wielu studentów odbywa praktyki w Niemczech, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii i Szwajcarii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego. Dla kierunku rolnictwo są to:

Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, matematyki.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.up.wroc.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
tel./fax: 071 320 1535
e-mail: dziekanat.wpt@up.wroc.pl

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:

- Poniedziałek - Piątek 11.00 - 15.00
- Sobota (dla studentów studiów niestacjonarnych)
9.00 - 13.00