Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul.Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
woj.podkarpackie
tel. (16) 735-51-00
fax. (16) 735-51-01