Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul.Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
woj.podkarpackie
tel. (16) 735-51-00
fax. (16) 735-51-01

Kierunek: Architektura wnętrz - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Sztuk Projektowych prowadzi nabór kandydatów na kierunek architektura wnętrz ze specjalnościami:

- projektowanie architektury wnętrz sakralnych
- projektowanie architektury wnętrz ogrodowych i krajobrazu
- projektowanie i rekonstrukcja wnętrz zabytkowych

Architektura wnętrz kształci na najwyższym, europejskim poziomie w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki użytkowe. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W programie obok zajęć praktycznych odbywają się są wykłady z historii sztuki europejskiej i polskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów na architekturze wnętrz - niezwykle interesującym, oryginalnym i elitarnym kierunku. Jeśli masz nieprzeciętną wrażliwość, talenty, które nie powinny się zmarnować i otwartą głowę na sztukę - jednym słowem posiadasz duszę artysty, zdecyduj się na studia na architekturze wnętrz.

DANE KONTAKTOWE:

Instytut Sztuk Projektowych
ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 73 55 232

aw@pwsw.pl
http://www.pwsw.eu/architektura-wnetrz

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów na architekturę wnętrz odbywa
się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu.

Egzamin dla kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań
plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp.).

Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z egzaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandydata na studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2016 roku..
http://www.pwsw.eu/zasady-rekrutacji

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat PWSW w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 100
fax 16 73 55 101
e-mail: rektorat@pwsw.pl

Godziny urzędowania 8.00-15.00