Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich

Szanowni Państwo,

z wielką dumą informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. Nasza Uczelnia realizuje projekt pt. "Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A011/19-00.

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 102,5 pkt.

Wartość projektu to: 928 385,00 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj.:

- wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych WSIiZ,
- powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
- dokonanie zmian architektonicznych - niwelujących bariery komunikacyjne,
- doposażenie WSIiZ w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością,
- wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację,
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr uczelni, w tym pracowników
administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz władz uczelni.

Grupa docelowa:

- kadry Uczelni, w tym pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy oraz władze uczelni, jako uczestnicy specjalistycznych szkoleń,
- studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jako osoby korzystające z wypracowanej dostępności organizacyjnej, architektonicznej i technologicznej.

Tym samym Władze Uczelni mają nadzieję, że realizacja projektu w latach 2020-2021 otworzy nowe możliwości studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczymy na to, że rozpoczęty dialog pomiędzy kandydatami na studia, a przedstawicielami uczelni wyższych, pozwoli na zwiększenie potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością. W szczególności poprzez stworzenie studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności szansy na studiowanie na kierunkach o profilu praktycznym.

Więcej szczegółów na temat przedmiotowego projektu znajdziecie Państwo na stronie: http://powr.wsiiz.pl

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach realizacji projektu, które będą przede wszystkim widoczne we wzroście potencjału Naszej bazy dydaktycznej, z której na co dzień korzystają również studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18