Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów?

Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia na rok akademicki 2020/2021 to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

W tym roku wyjątkowo rekrutacja na semestr zimowy r/a 2020/2021 ruszyła 26 lutego 2020 roku.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na:

studia licencjackie (I stopnia) na kierunkach:

  • Kosmetologia,

· Dietetyka ze ścieżkami kształcenia: Dietetyka kliniczna i Dietetyka stosowana,

studia magisterskie (II stopnia) na kierunku

· Kosmetologia ze ścieżkami kształcenia: Kosmetologia bioestetyczna i Kosmetologia kliniczna,

studia in żynierskie na kierunkach: Chemia kosmetyczna i Chemia żywności

oraz studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich): Kosmetologia bioestetyczna, Technologia produkcji kosmetyków, Trychologia kosmetologiczna.

Nowością na rynku edukacyjnym są pierwsze w Polsce studia inżynierskie na kierunku Chemia żywności w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Na absolwentów tychże studiów czekają bardzo ciekawe i szerokie perspektywy zawodowe. Branża rolno-spożywcza jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi nie tylko polskiej, ale światowej gospodarki, ponadto jest drugim co do wielkości sektorem gospodarczym w UE. Wiedzę i umiejętności praktyczne, które zdobędą przyszli absolwenci kierunku podczas zajęć dydaktycznych i praktycznych, a także praktyk zawodowych będą mogli wykorzystać m.in. do: przeprowadzania analiz fizykochemicznych produktów żywnościowych oraz nowoczesnych dodatków do żywności.

Dla zainteresowanych chemicznymi aspektami żywności studia na kierunku Chemia żywności są idealną okazją do rozpoczęcia kariery zawodowej w tej dziedzinie.

Dodatkowo studia na kierunku Chemia kosmetyczna i Chemia żywności, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera. Warto dodać, że kompetencje inżynierskie są szczególnie cenione przez pracodawców, ze względu na umiejętności wykorzystania teorii w praktyce. Silne powiązanie techniki i zjawisk społecznych sprawia, że inżynier chemik jest jedyny w swoim rodzaju na polu nauki i technologii.

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: nowoczesną wiedzę, praktyczne umiejętności dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz motywację.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach. Jest ich kilkanaście: pracownie kosmetologiczne, podologiczna, wizażu, masażu i pielęgnacji ciała, fizjologii wysiłku, laboratoria chemii kosmetycznej i chemii żywności, pracownia technologii żywienia i potraw oraz pracownia komputerowa wyposażona w specjalistyczne oprogramowania do tworzenia zbilansowanych diet. Prowadzone tu zajęcia polegają na samodzielnej, własnoręcznej pracy pod okiem specjalistów.

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy z szeregiem uznanych w branży health & beauty przedsiębiorstw, uczelnia ułatwia studentom zdobycie wielu dodatkowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. Rodzaj praktyk - a więc charakter pracy i profil firmy, w której mają się odbyć - są dobierane pod kątem dopasowania do wybranej przez studenta ścieżki kształcenia i jego indywidualnych planów zawodowych. Sprzyja to nie tylko rozwojowi umiejętności, ale również lepszej orientacji w środowisku przyszłej pracy i realiach rynku.

Już podczas studiów studenci mogą korzystać z wielu dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego, m. in: szkoleń, wykładów gościnnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych, realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, mogą występować w roli prelegentów podczas branżowych wydarzeń, sympozjów, kongresów, etc. oraz uczestniczyć w wielu konkursach organizowanych we współpracy z najbardziej znanymi firmami w branży.

Wyjątkowość Uczelni to także przewaga praktyków w kadrze naukowej. Wiedza i umiejętności są przekazywane przez specjalistów mających codzienną styczność z realiami rynku pracy, praktyków piastujących wysokie stanowiska w najbardziej znanych przedsiębiorstwach związanych z rynkiem health & beauty. Również prace dyplomowe mają charakter praktyczny. Szereg prac dyplomowych jest tworzony we współpracy z biznesem. Takie prace nazywane są „zamawianymi", a ich wyniki mają zastosowanie w praktyce. Możliwość realizowania prac dyplomowych we współpracy z firmami z branży to pierwszy krok do kariery; dać się poznać w środowisku ludzi, u których już za chwilę trzeba będzie szukać pracy.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od lat z powodzeniem kształci młodzież, przekazując jej wiedzę otwierającą drogę do kariery zawodowej.

Gdzie pracują absolwenci WSIiZ ?

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo cenieni wśród pracodawców, bo podsiadają już tę wiedzę i umiejętności, które inni będą dopiero zdobywać w swojej pierwszej pracy. Nie uczymy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowuje do pracy w branżach, które nie przeżywają kryzysu, a perspektywy kariery będą z roku na rok coraz atrakcyjniejsze. To pewność wysokich zarobków oraz szeroki wybór ścieżek kariery: od własnego biznesu, poprzez pracę w międzynarodowych koncernach, a także pracę za granicą.

Dyplom Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie liczy się na rynku pracy! Z dyplomem WSIiZ Studenci wybierają wśród ofert pracy i są traktowani jako fachowcy od pierwszych dni w nowej firmie. To prawda, że pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi bez doświadczenia. Dlatego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywają doświadczenie już w trakcie studiów.

Absolwenci kierunku Kosmetologia znajdują pracę w gabinetach kosmetologicznych o rozbudowanej ofercie zabiegowej. Zajęcia w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu przygotują ich również do samodzielnego prowadzenia takiej działalności. Na absolwentów czekają także stanowiska w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach oraz ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych. Część absolwentów pracuje w roli szkoleniowców, trenerów dbając o rozwój kwalifikacji pracowników.

Absolwenci kierunku Chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy w firmach i instytucjach związanych z produkcją, dystrybucją, oceną i kontrolą kosmetyków. Mogą też liczyć na oferty zatrudnienia na szczeblu operacyjnym, w działach związanych z systemami zarządzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania produktów kosmetycznych. Zdobywają posady specjalistów w działach marketingu, przy kreowaniu i opracowywaniu komunikacji, oraz w organach kontroli jakości produktów kosmetycznych. Podejmują też pracę jako konsultanci i menadżerowie w firmach produkujących i dystrybuujących produkty oraz w rozmaitych instytucjach i organizacjach pośrednio związanych z branżą kosmetyczną

Głównymi miejscami pracy absolwenta kierunku Dietetyka będą szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych, a także kluby fitness, sanatoria, oraz firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku Dietetyka, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia usług doradczych w zakresie dietetyki, organizacji i produkcji zdrowej żywności, usług cateringowych dla sprofilowanego konsumenta.

Absolwenci studiów na kierunku Chemia żywności posiadają kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych branżach przemysłu spożywczego. Duża ilość zajęć laboratoryjnych i praktyk przemysłowych wyposaża również w umiejętności pozwalające na pracę w laboratoriach i instytucjach kontrolnych w zakresie oceny jakości i ochrony żywności oraz jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności. To zawód przyszłości!

To tylko najważniejsze powody, dla których warto studiować w WSIIZ. Jest ich więcej. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się o innych walorach studiowania w WSIIZ, zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach edukacyjnych i dniach otwartych, które organizowane są cyklicznie. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Uczelni. Bądźcie na bieżąco z wydarzeniami, które Uczelnia organizuje specjalnie dla kandydatów na studia w WSIiZ.

Pamiętajcie, że „rynek płaci najwyższą stawkę tylko za najwyższe kompetencje". Zdobądźcie je u: Lidera Edukacji - najlepsza uczelnia niepubliczna aglomeracji warszawskiej [rok 2019] oraz Orła Edukacji [rok 2019] . Wybierzcie Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Wybór ten może mieć najkorzystniejszy wpływ na Wasze życie i pomóc Wam w szybkim osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.

Więcej o Uczelni na wsiiz.pl

Zapraszamy serdecznie!


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe