WSIiZ - Technologia kosmetyku (nowość)

WSIiZ - Technologia kosmetyku (nowość)

Technologia kosmetyku – to nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ na studiach II stopnia. To studia o profilu praktycznym. Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych w przemyśle kosmetycznym na szczeblu operacyjnym, w działach związanych m.in.:  z systemami zarzadzania jakością, standaryzacją, bezpieczeństwem stosowania oraz bezpieczeństwem ekologicznym kosmetyków i środków czystości

Dzięki bogatemu i nowoczesnemu programowi studiów absolwenci będą przygotowani do pracy w zakresie tworzenia, kształtowania i ochrony jakości wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej na poziomie managementu operacyjnego.

W obszarze ich kompetencji znajdą się m.in.:

- sterowanie jakością i laboratoryjną kontrolą jakości w produkcji

- organizacją produkcji w zakresie zarządzania jakością, opakowalnictwo, transport i magazynowanie wyrobów

- ocena i optymalizacja produktów

- ocena bezpieczeństwa stosowania produktów

- ocena zgodności z prawem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych

- współpracy  przy opracowaniu strategii marketingowych i ich realizacji

Absolwenci będą przygotowani przede wszystkim do pracy w firmach i instytucjach związanych z produkcją, dystrybucją , oceną i kontrolą kosmetyków i chemii gospodarczej. Będą mogli również pracować w działach marketingu, przy kreowaniu i opracowywaniu promocji produktów kosmetycznych.

Zapraszamy na te fascynujące  studia, które z pewnością doskonale i praktycznie przygotują Państwa  do pracy w jednej z najbardziej dochodowych branż światowej gospodarki – w przemyśle kosmetycznym.

Dołącz do nas i zdobądź w ciągu dwóch lat dyplom magistra technologii kosmetyku

Więcej informacji o kierunku: https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/studia-ii-stopnia/technologia-kosmetyku


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe