WSIiZ - zasady rekrutacji

WSIiZ - zasady rekrutacji

Szanowni maturzyści,

Korzystając z okazji, że zakończyliście już zmagania z egzaminami maturalnymi, chcielibyśmy przybliżyć Wam zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

Poniżej zamieszczamy krótki wywiad z pracownikami Biura Rekrutacji, którzy czekają na Was i zawsze służą pomocą.

 

- Gdzie mogę znaleźć informację o ofercie edukacyjnej Uczelni?

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.wsiiz.pl. Dodatkowo regularnie organizowane są dni otwarte, podczas których można zapoznać się z infrastrukturą Uczelni oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania. W najbliższym czasie zaplanowane są spotkania:

Pielęgniarstwo 16.06.2023 start: 10.00 w Kampusie 2.

Kosmetologia 07.07.2023 start: 10.00

 

- Czy rekrutacja w WSIIZ już się zaczęła?

Tak, rekrutacja już trwa. Kandydaci mogą dostarczać kompletną dokumentację rekrutacyjną do 25 września

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie

 https://wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/zasady-rekrutacji

- W jaki sposób mogę zarejestrować się jako kandydat/kandydatka?

Proces rekrutacji na studia w WSIIZ składa się z dwóch etapów:

-rejestracji on-line

- dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji

Biuro jest do dyspozycji kandydatów od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 17 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8 – 16.

 

- Czy dokumenty trzeba dostarczyć osobiście?

Kandydat ma do wyboru kilka sposobów na dostarczenie dokumentacji :

- osobiście,

- za pośrednictwem osoby upoważnionej

- wysłać na adres Uczelni pocztą tradycyjną albo kurierską.

- poza godzinami pracy Biura dokumenty rekrutacyjne można wrzucić do czerwonej skrzynki podawczej w holu WSIIZ.

 

-Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z :

- podania rekrutacyjnego ( jest ono automatycznie generowane z systemu e-dziekanat po zakończeniu rejestracji online)

- zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku

Na stronie Uczelni kandydaci znajdą druki skierować oraz wykaz placówek partnerskich gdzie istnieje możliwość odbycia konsultacji i uzyskania zaświadczenia

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/zasady-rekrutacji/skierowania-na-badania

-potwierdzenia opłat związanych z rekrutacją

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/zasady-rekrutacji/oplaty

-kopii świadectwa maturalnego ( oryginał należy dostarczyć do wglądu)

- Czy przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym mają wpływ na decyzję o przyjęciu?

Podstawowym kryterium w procesie rekrutacyjnym jest kolejność dostarczenia kompletu dokumentów.

Uczelnia daje możliwość kształcenia bez względu na to, jaką szkołę ukończył kandydat, a umiejętności i predyspozycje weryfikowane są podczas nauki.

- Czy Uczelnia umożliwia udział w rekrutacji cudzoziemcom?

Cudzoziemcy mogą bez przeszkód podjąć naukę na WSIiZ. Informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Uczelni:

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/rekrutacja/rekrutacja-dla-cudzoziemcow

- Gdzie zwrócić się z dodatkowymi pytaniami lub prośbą o szczegółowe informację?

Wszelkich informacji udzieli Biuro Rekrutacji WSIIZ:

rekrutacja@wsiiz.pl

tel. 225623512

225623514

Zapraszamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa

https://www.youtube.com/user/WSIIZ2011

https://www.tiktok.com/@wsiizwwarszawie

https://www.instagram.com/wsiiz_w_warszawie


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18