Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kosmetologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
CZYM JEST KOSMETOLOGIA

Kosmetologia jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. To również jedna z najszerszych jej dziedzin. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci.

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów. Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA KOSMETOLOGII

Absolwent studiów I stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

- posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
- planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
- wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
- prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
- obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
- sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
- określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
- rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
- diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
- prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
- organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
- udzielania pierwszej pomocy;
- wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
- posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
- wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
- czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
- wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
- nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
- organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

- gabinety kosmetyczne;
- gabinety odnowy biologicznej;
- firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
- laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
- szkoły kosmetyczne;
- redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości.

Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy złożyć wymagane dokumenty:

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
- dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
- płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ- do pobrania na stronie: http://wsiiz.pl/rekrutacja/warunki-przyjecia

Opłaty

AAzwiń
Informacja dostępna na stronie: http://wsiiz.pl/rekrutacja/oplaty

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-dziekanat

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja