Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Dietetyka to dziedzina, która cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Coraz więcej Polaków interesuje się zdrowym i racjonalnym sposobem odżywiania się. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

Studia podyplomowe - dietetyka to Nasza propozycja dla tych, którzy chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania!

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu planowania racjonalnego odżywiania, analizy i oceny żywienia, a także towaroznawstwa. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Zawód ten wymaga wiedzy interdyscyplinarnej umożliwiającej kompleksowe podejść do pacjenta. Kierunek Dietetyka , jest ściśle związany z kierunkiem zdrowie publiczne, łączy je nie tylko program nauczania, ale również sylwetka absolwenta przygotowanego zarówno do prowadzenia działań profilaktycznych, jak i leczenia chorób. Szereg zaburzeń, z którymi borykają się pacjenci, wiąże się głównie ze stosowaniem nieodpowiedniej diety. Często zmiana podstawowych nawyków żywienia, skutecznie niweluje oznaki choroby. Studium stanowi doskonałe przygotowanie, dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak eliminować złe nawyki żywieniowe, będące przyczyną wielu schorzeń, poznać jak tworzyć zbilansowaną dietę, jakich produktów używać, a których unikać, biorąc pod uwagę jakość produktów żywnościowych i ich wartości odżywcze. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, kierunków medycznych , nauk o zdrowiu, jak również wszystkim absolwentom studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).


Organizacja studiów

- Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
- Forma studiów: niestacjonarna
- Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada następujące umiejętności

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
- Zna normy żywieniowe dla człowieka zdrowego, jak i chorego
- Opanował technologie przygotowania potraw
- Potrafi ułożyć zbilansowaną dietę, wykorzystując do tego poznane techniki komputerowe
- Umie określić role składników odżywczych w diecie
- Potrafi dobrać odpowiednie suplementy, wspomagające proces leczenia
- Samodzielnie analizuje i ocenia jakość produktów żywnościowych
- Zna zasady edukacji żywieniowej
- Potrafi udzielić porady dietetycznej
- Propaguje wśród społeczeństwa wiedzę na temat zdrowego odżywiania

Kończąc studia absolwent będzie miał możliwość podjęcia pracy w następujących instytucjach:

- publicznych i niepublicznych zakładach opieki ,
- poradniach żywieniowych,
- zakładach zbiorowego żywienia (firmy cateringowe),
- organizacjach konsumenckich,
- placówkach oświatowych,
- sanatorium,
- siłownie/kluby fitness

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,

- wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

- (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),

- kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,

- ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
- na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
- na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutego

Opłaty

AAzwiń
85zł opłata rekrutacyjna

2 000 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-dziekanat

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja