Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kosmetologia stosowana

Kategoria: Kosmetologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
CZYM JEST KOSMETOLOGIA STOSOWANA

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów, współpracujących z największymi ośrodkami SPA & Wellness. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy pacjenta. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.

Promowanie świadomych zachowań prozdrowotnych powinno pozostawać w gestii kosmetologów, których wiedza powinna być na bieżąco poszerzana i weryfikowana. Tym samym stają się oni zarówno promotorami, jak i edukatorami zdrowia.

Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem zabiegów kosmetologicznych na potrzeby własne, czy też działalności gospodarczej. Bądź dla osób, które w przyszłości chciałyby podjąć zatrudnienie w zawodzie kosmetologa Studium kierowane jest nie tylko do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, czy też absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również do osób żywo zainteresowanych zastosowaniem kosmetologii w praktyce.

CEL KSZTAŁCENIA

Rozwój rynku kosmetyków i usług związanych z pielęgnacją urody powoduje stały wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie szeroko pojmowanej kosmetologii. Kształceniu takich właśnie specjalistów, dysponujących interdyscyplinarną wiedzą, służą dwusemestralne studia podyplomowe Kosmetologia stosowana. Absolwent studium Kosmetologia stosowana uzyskuje przygotowanie do pracy w obszarze usług kosmetycznych m.in. w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, firmach kosmetycznych oraz przemyśle kosmetycznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,

- wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

- (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),

- kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,

- ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
- na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
- na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutego

Opłaty

AAzwiń
85 zł - opłata rekrutacyjna
3000 zł / za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-dziekanat

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja