Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka sportowa

Kategoria: Dietetyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka sportowa jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.


Organizacja studiów

- Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
- Forma studiów: niestacjonarna
- Poziom kształcenia: studia podyplomowe


Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

- stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;
- ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;
- rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;
- ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;
- zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;
- diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;
- współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Kończąc studia absolwent będzie miał możliwość podjęcia pracy w następujących instytucjach:

- w obiektach i klubach sportowych;
- w obiektach turystycznych i rekreacyjnych;
- w firmach zajmujących się przygotowaniem cateringu;
- w poradniach dietetycznych gabinetów odnowy biologicznej, fitness klubach

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,

- wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

- (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),

- kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,

- ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
- na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
- na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutego

Opłaty

AAzwiń
85zł opłata rekrutacyjna

2 200 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-dziekanat

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja