Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Technologia produkcji kosmetyków

Kategoria: Kosmetologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
CZYM JEST TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Dynamiczny rozwój przemysłu kosmetycznego ma wpływ na wzrost zainteresowania i atrakcyjności tego sektora gospodarki. Wykwalifikowani specjaliści, posiadający ugruntowaną wiedzę z zakresu technologii produkcji kosmetyków, są współcześnie szczególnie pożądanymi pracownikami. Wymagający i świadomy konsument warunkuje konieczność podnoszenia standardów wytwarzania oferowanych produktów kosmetycznych. Tym samym osoby podejmujące zatrudnienie w działach produkcji i technologii kosmetyku stanowią grupę wąsko wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Technolog produkcji kosmetyków powinien cechować się umiejętnością właściwego doboru nakładu pracy ludzkiej, dostępnych surowców i urządzeń oraz właściwej technologii. Doprowadzając tym samym do wytworzenia pożądanego produktu, jakim w tym przypadku jest kosmetyk.CEL KSZTAŁCENIA

Słuchacze studium Technologia produkcji kosmetyków zapoznają się ze wszystkimi aspektami współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Ukończenie studium pozwoli absolwentowi posługiwać się wiedzą z zakresu nauk farmakologicznych i technicznych, a przede wszystkim wykorzystać ją w procesie technologicznym. Metody prowadzenia zajęć pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności kierowniczych i nadzorczych. Oferta kształcenia Wyższe Szkoły Infrastruktury i Zarządzania skierowana jest dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologii i pokrewnych. Studia na kierunku Technologia produkcji kosmetyków pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania się przyszłych absolwentów na cele zawodowe.PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA TECHNOLOGI PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Po zakończeniu studiów absolwent kierunku Technologia Produkcji Kosmetyków będzie mógł podjąć zatrudnienie w:
*laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
*jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
*jednostkach badawczych;
*przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
*koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków;
*firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologówPo zakończeniu studiów absolwent kierunku Technologia Produkcji Kosmetyków potrafi:
*organizować i zarządzać procesami produkcji kosmetyków;
*kontrolować procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym;
*zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
*ocenić jakość produktu z wykorzystaniem metod analitycznych i fizyko-chemicznych;
*umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
*wykorzystać wiedzę z zakresu farmakologii, toksykologii, receptury kosmetycznej, chemii kosmetycznej oraz technologii kosmetycznej;
*wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji kosmetyków;

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,

- wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

- (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),

- kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,

- ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
- na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
- na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutego

Opłaty

AAzwiń
85zł - opłata rekrutacyjna
3000zł/ za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja