Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 562-35-00
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: HI TECH w Kosmetologii

Kategoria: Kosmetologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Dualne studia podyplomowe na kierunku HI TECH w kosmetologii mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych przy wykorzystaniu technologii HI TECH. Studia zorganizowane w ramach współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z firmą ITP S. A. są pierwszymi takimi studiami w Polsce, które umożliwiają słuchaczom dostęp do topowych urządzeń znajdujących się w ofercie handlowej Patrona Merytorycznego kierunku. Dzięki organizacji zajęć warsztatowych w grupach do 10 osób, słuchacze mają możliwość poznania zasad działania, wykorzystania i konserwacji poszczególnych urządzeń, a przede wszystkim celowości ich zastosowania.

Patron Merytoryczny kierunku – firma ITP S.A., będzie na bieżąco analizować i oceniać jakość kształcenia w ramach wszystkich modułów przewidzianych w programie studiów, co daje pewność, że będą one prowadzone na najwyższym poziomie. Tak samo dbając o nabycie przez słuchaczy pogłębionych umiejętności praktycznych z obszaru wykorzystania technologii HI TECH w kosmetologii. A to wszystko dzięki zapewnieniu dostępności szeregu urządzeń jak również wykwalifikowanej kadry specjalistów medycznych reprezentujących firmę ITP S.A.

Studia dedykowane są dla osób posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu nauk medycznych, którą zdecydują się poszerzyć o tematykę najnowszych technologii wykorzystywanych w gabinetach kosmetologicznych i klinikach medycyny estetycznej. Słuchacze nie tylko poznają możliwe sposoby zastosowania technologii HI TECH w ośrodkach health & beauty, ale zrozumieją również jakie korzyści finansowe to działanie przyniesie.

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie
Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Forma kształcenia

kształcenie wspomagane procesem online: zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
w tradycyjnej formie organizowane są: ćwiczenia specjalistyczne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia warsztatowe i ćwiczenia kliniczne [jeżeli dotyczy].
Forma zajęć, metody dydaktyczne:

wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne, kliniczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań.
Miejsca odbywania zajęć:

Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: ćwiczenia specjalistyczne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia warsztatowe.
Kampus nr 2 [Aleje Jerozolimskie 195a]: ćwiczenia warsztatowe.
Siedziba firmy ITP S.A. [ul. Domaniewska 37]: ćwiczenia warsztatowe z praktycznego poznania wybranych technologii HI TECH.
Klinika Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie [ul. Wołoska 127]: ćwiczenia kliniczne.
Platforma Clickmeeting: wykłady online.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,

- wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

- (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),

- kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,

- ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
- na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
- na semestr letni (zajęcia od lutego) od 15 października do 25 lutego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja