Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul.Bitwy Warszawskiej 1920 18, 02-366 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 646-20-60
fax. (22) 646-34-18
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kosmetologia - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
KOSMETOLOGIAKosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną (II stopnia)

STUDIA MAGISTERSKIE

TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w systemach:
• stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 2 lata
• niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 2 lata

Specjalizacje do wyboru:

• Kosmetologia bioestetyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia bioestyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness.

• Kosmetologia praktyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia praktyczna uzyskuje szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług kosmetycznych. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Jest w stanie rozpoczynać stany patologiczne skóry i dobrać odpowiednią gamę zabiegów kosmetologicznych. Absolwent w ramach wybranej specjalności nabywa szerokie umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze beauty, ale przede wszystkim ma wszystkie narzędzia pozwalające nana samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

• Podologia

Absolwent specjalności podologia uzyskuje wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej. Absolwent studium będzie swobodnie poruszał się w obszarze usług podologicznych zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Będzie mógł podjąć pracę w gabinetach kosmetologiczno-podologicznych.

• Technologia kosmetyków

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zn metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzanie produkcją kosmetyków.

• Trychologia kosmetologiczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności trychologia kosmetologiczna uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów. Posiadane umiejętności praktyczne pozwolą na świadczenie usług mających na celu wsparcie leczenia farmakologicznego wdrożonego przez lekarza specjalistę. Zawodowe cele skupią się przede wszystkim na walce z: wypadaniem włosów, łysieniem, łuszczycą, łojotokiem, atopowym zapaleniem i swędzeniem skóry głowy. Specjalność trychologia kosmetologiczna daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w samodzielnych gabinetach trychologicznych.


KANDYDACI NA STUDIA

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, około medycznych oraz pokrewnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:
• gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne;
• studia wizażu;
• gabinety odnowy biologicznej;
• firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
• laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
• firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne;
• szkoły kosmetyczne;
• redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
- kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
- kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
- uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
- dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
- płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy posiadają już elektroniczną legitymację studencką
- kserokopia dowodu osobistego
- jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ- do pobrania na stronie: http://wsiiz.pl/rekrutacja/warunki-przyjecia

Opłaty

AAzwiń
Informacja dostępna na stronie: http://wsiiz.pl/rekrutacja/oplaty

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-dziekanat

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype: wsiiz-administracja