Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
 • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244.

GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 10 lat certyfikaty „Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca”.

Oprócz tego posiadamy tytuł „Jakość Roku”. GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym – nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), w ramach sześciu wydziałów, w tym 4 zamiejscowe – w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie, na wy¬mienionych kierunkach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Oferta edukacyjna uczelni

AAzwiń

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje:

 • KRYMINOLOGIA
 • ADMINISTRACJA o specjalnościach:
  • administracja europejska,
  • administracja publiczna
  • administracja zdrowia publicznego,
  • administrowanie informacją,
  • bezpieczeństwo publiczne
  • finanse i rachunkowość
  • zarządzanie w administracji.
 • EKONOMIA o specjalnościach:
  • finanse i rachunkowość,
  • polityka ludnościowa (demograficzna),
  • zarządzanie
  • projekty unijne
 • TURYSTYKA I REKREACJA o specjalności:
  • zarządzanie w turystyce
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

STDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne) na kierunkach

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI o specjalnościach:
  • informatyka w przemyśle,
  • inżynieria budownictwa,
  • inżynieria ochrony środowiska
  • inżynieria produkcji,
  • logistyka i zarządzanie transportem,
  • mechatronika.
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA o specjalnościach:
  • gospodarka nieruchomościami,
  • urbanistyka.
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU o specjalności:
  • inżynieria krajobrazu.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne) na kierunku:

 • ADMINISTRACJA o specjalnościach:
  • administracja,
  • finanse i rachunkowość,
  • psychopedagogika pracy,
  • zarządzanie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (3 i 4 -semestralne) na kierunku:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI o specjalnościach:
  • inżynieria zarządzania,
  • odnawialne źródła energii,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie logistyką,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • mechatronika.

STUDIA PODYPLOMOWE (2-semestralne) w zakresach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
 • Zarządzanie projektem - nowość*
 • Grafika w reklamie - nowość*
 • Gry dydaktyczne - nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*

STUDIA PODYPLOMOWE (3-semestralne) w zakresach:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Gdańska Szkoła Wyższa kształci na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w siedzibie Uczelni w:

Gdańsku ul. Wydmy 3, infolinia (58) 305 01 83, tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 , rekrutacja@gsw.gda.pl
Biuro Rekrutacji: Budynek B, pokój B1

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje również naukę w Wydziałach Zamiejscowych w:

Olsztynie ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl

Słupsku ul. Koszalińska 9, tel.59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl

Tczewie ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl

Koszalinie ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95 mail: koszalin@gsw.gda.pl

Warto wiedzieć

AAzwiń

Koła naukowe:

 • kryminalistyki i medycyny sądowej
 • prawa administracyjnego "ius publicum"
 • zarządzania i inżynierii produkcji
 • informatyczne
 • socjologiczno-filozoficzne
 • public relations
 • menedżerskie
 • wiedzy obronnej

Sekcje sportowe:

 • sekcja sportowa piłki siatkowej
 • sekcja strzelania sportowego

Kampus GSW:

Uczelnia zlokalizowana jest w kompleksie budynków malowniczo położonych blisko morza w Gdańsku-Stogach w budynkach zapewniających właściwe warunki kształcenia. Uczelnia posiada pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m2.

Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.:

 • aula (dla 250 osób),
 • audytorium (dla 210 osób),
 • sale wykładowe (dla 180 osób),
 • średnie sale wykładowe (dla 70 osób),
 • lektoraty,
 • biblioteka z czytelnią,
 • pracownia informatyki
 • 2 bufety,
 • punkt usługowy ksero,
 • duży bezpłatny parking oraz obszar parkowy z wyjściem na plażę.

W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Aktualności uczelni

AAzwiń

Nowa siedziba GSW (2017-02-15)

Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Uczelnia funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Szkoła umożliwia naukę także w innych miastach w regionie - w Tczewie, Koszalinie, Słupsku i Olsztynie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu… Każdy zaś z kierunków umożliwia studiowanie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania i potrzeby.

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244.

Naszym studentom oferujemy:
• Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków
• Rozbudowany system stypendialny
• Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
• Możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW
• Liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
• Własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
• Dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii
• Naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa


e-learning - studia na odległość (2016-04-08)Gdańska Szkoła Wyższa wprowadza e-STUDIA jako nowy system zdalnego nauczania (e-learning). Uczelnia, korzystając z platformy Moodle, wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji. Większość zajęć, tj. około 60%, odbywa się przez Internet i polega na zapoznawaniu się studentów z zamieszczonymi przez nauczycieli akademickich materiałami (wykłady, prezentacje, ćwiczenia, filmy, instruktaże itp.) na platformie Moodle, a następnie wykonaniu i przesłaniu prac, rozwiązaniu zadanych problemów i ćwiczeń itp. do wykładowców. Pozostała część zajęć to 2–4 sobotnio-niedzielne zjazdy, w zależności od potrzeb, organizowanych w siedzibie Uczelni w Gdańsku.

Obsługa platformy Moodle jest prosta: wystarczy posiadać dostęp do Internetu. Logowanie polega na wprowadzeniu loginu i hasła. Dany student przypisany jest do konkretnych kursów. Wszyscy studenci przed przystąpieniem do e-learningu przejdą szkolenie z obsługi platformy.
e-STUDIA oferujemy na kierunkach:

administracja studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)
zarządzanie i inżynieria produkcji studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)
architektura krajobrazu studia I stopnia (inżynierskie)
pedagogika studia I stopnia (licencjackie)


Uczelnia, korzystając z platformy Moodle, organizować będzie wykłady e-learningowe dla studentów GSW. Poprzez platformę udostępniane będą materiały dydaktyczne uzupełniające przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Istotnym elementem działalności e-learningowej w GSW jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagającej realizację przedmiotów ujętych w programie studiów. System Moodle pozwala m.in. na utworzenie prowadzącemu zajęcia – miejsca, w którym publikowane będą elektroniczne materiały edukacyjne dla grupy studentów z danego kierunku oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki, takich jak: przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, słowników pojęć itd. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność on-line studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.
Zalety e-STUDIÓW

Nauka w dowolnym miejscu (jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu).
Nauka o dowolnej porze dnia lub nocy (student w znacznym stopniu sam decyduje, kiedy się uczy).
Oszczędność czasu (brak dojazdów do miejsca szkolenia lub nauki; nie trzeba odrywać się od swoich codziennych zajęć).
Elastyczne tempo nauki (wielokrotny dostęp do materiałów, zadań, testów).
Większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału.
e-learning jest rodzajem kursu indywidualnego, w związku z czym wykładowca nadzoruje naukę każdego studenta z osobna.
Relacje międzyludzkie są rozwijane zdalnie przy zastosowaniu komunikatorów audio-wideo typu Skype, forów dyskusyjnych, czatów, blogów, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacyjnych.
Fora dyskusyjne i inne formy elektronicznej komunikacji zdalnej mogą inicjować i zachęcać do kontaktów osobistych i tworzenia grup wzajemnej pomocy.


Kryminiologia - nowy kierunek w Gdańskiej Szkole Wyzszej (2016-04-08)

Kryminiologia - nowy kierunek w Gdańskiej Szkole Wyższej.


Galeria

zwiń