Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Słupsku

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA LICENCJACKIE (6-semestralne):

Specjalności:

- administracja publiczna

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "administracja publiczna" jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów znających i rozumiejących problemy współczesnej, nowoczesnej administracji i umiejących rozwiązywać problemy występujące na powierzanych im stanowiskach pracy.

- socjologia administracji

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności zawodowej "socjologia administracji" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje pozwalające na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej, między innymi w komórkach badań i analiz, rozwoju i promocji, public relations oraz wydziałach pomocy społecznej, działach kadr, urzędach pracy.

- bezpieczeństwo publiczne

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności zawodowej "bezpieczeństwo publiczne" jest przygotowanie i wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie zadań administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

- finanse i rachunkowość

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "finanse i rachunkowość" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej, poszerzonej o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci mają szanse zdobycia interesującej pracy w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w instytucjach administracji publicznej, w organach podatkowych i skarbowych.

- polityka społeczna i ludnościowa

Celem studiów licencjackich na kierunku "administracja" i specjalności "polityka społeczna i ludnościowa" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej poszerzonej o wiedzę zakresu de­mografii i polityki społecznej. Wykształcone umiejęt­ności umożliwiają absolwentom roz­poznawać i ana­lizować procesy społeczno-demograficzne w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Absolwent będzie potrafił posługiwać się środkami i narzędziami do realizacji polityki społecznej i ludnościowej przez różne instytucje i organizacje.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
(umowa zawierana jest tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu;
podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w Biurze Rekrutacji),
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,
2. na semestr letni, rozpoczynający się w lutym (marcu).

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Partyzantów 24
76-200 Słupsk

Tel: (59) 841 47 45
mail: slupsk@gwsa.pl
gg: 11977473

Rekrutacja:
poniedziałek: 9:00 - 14:00
wtorek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 14:00
czwartek: 12:30 - 17:30
piątek: 9:00 - 14:00
sobota: 9:00 - 14:00