Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku "administracja" jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Studia te przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

STUDIA MAGISTERSKIE (4-semestralne):

Specjalności:
-administracja

Celem studiów na specjalności "administracja" jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

-finanse i rachunkowość

Celem studiów magistrskich na specjalności "finanse i rachunkowość" jest zdobycie rozległej wiedzy administracyjnej, poszerzonej o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwenci mają szanse zdobycia interesującej pracy w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w instytucjach administracji publicznej, w organach podatkowych i skarbowych.


-psychopedagogika pracy

Celem magisterskich studiów w specjalności „psychopedagogika pracy” jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

-zarządzanie

Celem studiów magisterskich na specjalności "zarządzanie" jest zdobycie rozległej wiedzy umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Studia te przygotowują do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry (2 lata).
Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia z tytułem zawodowym magistra.

Dyplom studiów II stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się 2 dni w tygodniu: w soboty i niedziele.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,rekrutacja trwa od maja do września;
2. na semestr letni, rozpoczynający się na przełomie lutego i marca, rekrutacja trwa od maja do września; od grudnia do lutego.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym, porzez platformę Moodle)

WIĘCEJ NA STRONIE GSW: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00