Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach:

- inżynieria produkcji

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji. Celem kształcenia interdyscyplinarnego na studiach inżynierskich na kierunku "inżynieria produkcji" jest wykształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z praktyką gospodarczą. Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym kraju wynikające z dokonujących się i już dokonanych przeobrażeń w gospodarce, powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu czy prywatyzacja przedsiębiorstw zmuszają inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań, jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, marketingu, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

- inżynieria ochrony środowiska

7-semestralne studia inżynierskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, specjalisty w zakresie inżynierii ochrony środowiska. Celem studiów inżynierskich na specjalności inżynieria ochrony środowiska jest zdobycie rozległej wiedzy o samym środowisku, jak i obiektach technicznych w nim funkcjonujących, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy inżynierskiej z praktyką gospodarczą. Studia te przygotowują do planowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska, systemów monitoringu środowiska oraz innych rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi ochrony środowiska.


- logistyka i zarządzanie transportem

Celem studiów inżynierskich na specjalności "logistyka i zarządzanie transportem" jest zdobycie rozległej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i transportowych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

- inżynieria budownictwa

Celem studiów inżynierskich na specjalności "inżynieria budownictwa" jest zdobycie rozległej wiedzy o samym budownictwie oraz architekturze i urbanistyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy inżynierskiej z praktyką gospodarczą. Studia te przygotowują inżyniera do pełnienia podwójnej roli: twórcy techniki i menedżera. Absolwent, oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki (budownictwa), uzyska również umiejętności w zakresie ekonomii, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp.

- informatyka w przemyśle
- mechatronika

Dynamicznie zmieniające się technologie w przemyśle odstępujące od tradycyjnych dziedzin gospodarki, potrzebują wysokokwalifikowanej kadry w dziedzinach, które wyznaczają przyszły rozwój. Taką dziedziną jest bez wątpienia MECHATRONIKA. Specjaliści potrafią efektywnie połączyć ultranowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, wyznaczając przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. To ciągle rzadka umiejętność wśród inżynierów. Dlatego w chwili obecnej ma nieograniczony potencjał rozwoju, a inżynierowie tej specjalności mają zagwarantowane zatrudnienie przez wiele lat.

W ramach studiów na specjalności mechatronika studenci otrzymują solidne podstawy klasycznych dziedzin wiedzy. Na tej bazie poznają wiedzę o materiałach i technikach wytwarzania, pracując z komputerowymi oprogramowaniami najnowszej generacji wnikają w tajniki elektrotechniki i elektroniki. Wreszcie na szczycie procesu kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne z najbardziej wymagającymi na rynku firmami, będącymi liderami w branży. Uczą się więc o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych itp. Wiedza, która przekazywana jest w trakcie studiów nie jest wiedzą wyłącznie książkową, gdyż cały proces nauki oparty jest o dużą liczbę godzin laboratoriów i ćwiczeń praktycznych.

Wykształcenie odebrane w trakcie studiów pozwala podjąć każdą pracę bądź bezpośrednio jako mechatronik, bądź jako specjalista mechanik, elektryk, elektronik. Posiadany zasób wiedzy absolwenta jest dostateczny również by zajmować się takimi dziedzinami, jak robotyka i automatyka. W rezultacie absolwent jest przygotowany by podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki od przemysłu wydobywczego, po przemysł high-tech. Jednak przemysł nowoczesnych technologii jest podstawowym miejscem pracy inżyniera mechatronika. Perspektywy rozwoju tej branży są, nawet w okresach chwilowego kryzysu, niezakłócone. W trakcie nauki studenci otrzymują propozycje pracy, tym bardziej, że praktyki odbywają w zakładach reprezentujących przemysł wysokich technologii. Absolwenci posiadają również wiedzę wymaganą do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, posiadająca świadectwo dojrzałości.

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest:

1. posiadanie świadectwa dojrzałości,
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
3. dokonanie wpłaty wpisowego,
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
* świadectwo dojrzałości (w oryginale lub w odpisie),
* 4 jednakowe fotografie

WIĘCEJ NA STRONIE GWSA: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się 2 razy w roku:

1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,rekrutacja trwa od maja do września;
2. na semestr letni, rozpoczynający się na przełomie lutego i marca, rekrutacja trwa od maja do września; od grudnia do lutego.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie i inżynierskie, na niżej wymienione kierunki, prowadzone trybem stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym, porzez platformę Moodle)

WIĘCEJ NA STRONIE GSW: http://www.gsw.gda.pl/artykul/wymagane-dokumenty-ankiety-na-studia

Opłaty

AAzwiń
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GSW:

http://www.gsw.gda.pl/artykul/oplaty-czesnego-i-wpisowego-znizki-stypendia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00