Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (również z tytułem zawodowym licencjata czy inżyniera). Studia podyplomowe trwają dwa semestry, z wyjątkiem niżej wymienionych, przy opisie których podano inną liczbę semestrów. Studia prowadzone są wyłącznie w systemie niestacjonarnym zaocznym (zjazdy tylko w soboty i niedziele). Zajęcia odbywają się w salach wykładowych w siedzibie GSW. Organizowane są również oddzielne edycje studiów podyplomowych w siedzibach wydziałów zamiejscowych GSW lub centrów dydaktycznych GSW.

Celem studiów jest zdobycie umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania, wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych; możliwości podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

Studia adresowane są do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy, a absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia prowadzone są w Gdańsku, Kartuzach, Tczewie, Nowym Dworze Gd. oraz na wydziałach zamiejscowych: w Olsztynie i Słupsku.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

- dyplom ukończenia studiów wyższych,
- 3 zdjęcia takie jak do dowodu osobistego ,
- ksero dowodu osobistego (obydwie strony),
- dowód wpłaty wpisowego,
- wypełniona ankieta osobowa.

Opłaty

AAzwiń
400zł miesięcznie, 2.000zł semestralnie, 3.900zł rocznie

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00