Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kryminologia

Wydział: Gdańska Szkoła Wyższa

Opis kierunku

AAzwiń
Kryminologia - przygotowuje absolwentów w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych, prawa, kryminologii, wiktymologii, resocjalizacji oraz w zakresie polityki kryminalnej i społecznej. Uczy wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności oraz jego poszczególne rodzaje, stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacji oraz diagnozowania trendów przestępczości. Absolwenci mogą pracować w Policji, Straży Miejskiej, biurach detektywistycznych, kancelariach prawniczych, służbie więziennej i służbie kuratorskiej. Specjalności na tym kierunku to:
- Kryminalistyka
- Penitencjarna
- Kuratorska
- Patologie Społeczne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca).

Opłaty

AAzwiń
czesne od 290 zł za miesiąc.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk

Tel: (58) 305 08 12
mail: rekrutacja@gwsa.pl

Biuro Rekrutacji:

poniedziałek: 09.00 - 15.00
wtorek: 09.00 - 15.00
środa: 09.00 - 15.00
czwartek: 09.00 - 15.00
piątek: 09.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 15.00