Gdańska Szkoła Wyższa

ul.Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 305-08-89 w. 46, (58) 305 08 12 w. 46
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Studiuk Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
STUDIA PODYPLOMOWE
(2-semestralne) w zakresach:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Doradztwo zawodowe
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość i doradztwo podatkowe
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zamówienia publiczne - nowość*
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
Zarządzanie przemysłem kreatywnym – nowość*
Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych – nowość*
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych – nowość*
Zarządzanie projektem – nowość*
Grafika w reklamie – nowość*
Gry dydaktyczne – nowość*
Zarządzanie gamedevelopmentem – nowość*
(3-semestralne) w zakresach:
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Socjoterapia
Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty