Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filozofia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Kontynuuj naukę na drugim stopniu studiów magisterskich z filozofii. Rozwijaj swoje zdolności analityczne i dalej zadawaj pytania, rozwiązuj problemy, myśl krytycznie. To wszystko pomoże Ci w rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych i poszerzy zdolności krytycznej oceny sytuacji w trakcie życiowych i zawodowych wyzwań. Warto dodać, że filozofia jest często wybierana przez studentów jako drugi kierunek bowiem buduje „tężyznę umysłową”, którą możesz wykorzystać w każdym miejscu pracy.

Praca po filozofii na UKW
Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują również w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
[A] Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wyższch kierunku filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo filozoficzne i coaching, filologia polska, historia, kognitywistyka, politologia, psychologia, socjologia, teologia.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach wymienionych w pkt. A, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie,mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filozofia).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku filozofia).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo
Studia niestacjonarne: 1 500zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl