Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Odkryj swoją przyszłość w nowoczesnej i cyfrowej bibliotece

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo łączy ze sobą teoretycznie dwa różne światy – książkę i komputer. Jeżeli nigdy nie stroniłeś od dużej ilości woluminów, fascynowało Cię przeszukiwanie wielkich zbiorów i nieraz zastanawiałeś się, jak można zapanować nad największymi zbiorami świata to warto, żebyś wziął pod uwagę właśnie informację naukową i bibliotekoznawstwo. Specjaliści zarządzania informacja, gromadzenia, przetwarzania i handlu zasobami informacyjnymi są niezbędni w licznych działach gospodarki, co sprawia że mają jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Zajęcia na tym kierunku odbywają się w nowoczesnej Bibliotece Głównej UKW. Już sama możliwość obcowania z zakamarkami tego obiektu czyni naszych studentów wyjątkowymi. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:
- Społeczeństwo informacji i wiedzy: Specjalność przygotuje Cię do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych. Nauczymy Cię także jak kreatywnie wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy w bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, księgarniach, archiwach.
- Książka dawna: Na tej specjalności zdobędziesz wiedzę o formie, dziejach i funkcjonowaniu książki. Poznasz historię kultury i sztuki, a także będziesz znał dzieje technik graficznych, fotografii i innych metod powielania obrazu, w tym digitalizacji. Program obejmuje także problematykę związaną z zagadnieniami zachowania dziedzictwa kulturowego i wpływu książki oraz prasy na rozwój cywilizacji.

Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą mieli umiejętności i kompetencje do wykonywania funkcji w organach administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Praca po informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UKW

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować w bibliotece, wydawnictwie, ośrodkach kultury czy w różnego typach centrach informacji i instytucji związanych z przetwarzaniem danych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo
Studia niestacjonarne: 1 200zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl