Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Książka Dawna

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia wobec startegii UKW
Proponowane Studia Podyplomowe Książka Dawna wpisują się w misję i strategię Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz jednostki prowadzącej studia podyplomowe, czyli Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii. Jedną z nich jest „prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie”. Głównym zadaniem Studiów Podyplomowych Książka Dawna jest pogłębienie wiedzy i jej aktualizacja z zakresu badań nad dawną książką, jej miejsca w kolekcjach bibliotecznych, muzealnych i innych. Służą również do zdobycia umiejętności z zakresu opieki nad tym cennym fragmentem wymienionych zbiorów.

Ogólne cele i zadania
Studium pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu historii książki i umiejętności w analizowaniu i opracowaniu książki dawnej. Słuchacz w trakcie zajęć ma możliwość poznania różnych zagadnień składających się na wiedzę o formie, dziejach i funkcjonowaniu książki. Program uwzględnia wiedzę z zakresu historii książki, znajomości dziejów technik graficznych, fotografii i innych metod powielania obrazu, a także związków książki z innymi środkami przekazu. Student uczy się rozpoznawać i oceniać elementy składowe książki dawnej. Zajęcia obejmują również zagadnienia związane z zagadnieniami zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wpływu książki i prasy na rozwój cywilizacji.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studium będzie dysponował wiedzą z zakresu książki dawnej, w tym książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz innych kolekcji specjalnych gromadzonych przez polskie biblioteki. Ten zasób zostanie poszerzony o szczegółowe informacje z zakresu dziejów bibliofilstwa, bibliotekarstwa, księgarstwa, a przede wszystkim oprawoznawstwa. Poza tym absolwent posiądzie umiejętności z zakresu opracowywania starych druków i materiałów rękopiśmiennych. Będzie w stanie w sposób kompetentny wykorzystywać współczesne technologie w pracy historyka książki. Jego kompetencje zostaną również wzbogacone o wiedzę historyczną z zakresu dziejów książki regionu kujawsko-pomorskiego.

Potencjalne miejsca pracy
Absolwenci mogą podjąć pracę w różnego typu instytucjach, w których gromadzona jest książka dawna: bibliotekach, izbach muzealnych itp. oraz wzbogaca warsztat pracy nauczyciela historii, nauczyciela bibliotekarza, jak również osób zatrudnionych w sektorze kultury.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 700 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl