Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo Pracy

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Program Podyplomowych Studiów Prawa Pracy ma charakter uniwersalny. Studia są adresowane w szczególności do osób zajmujących się w instytucjach administracji państwowej i zakładach pracy sprawami kadrowymi, pracodawców, pracowników służb BHP, a także osób prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą. Studia kierowane są również do absolwentów szkół wyższych, którzy ze względu na wykonywane zajęcia lub zainteresowania osobiste zamierzają poszerzyć i uzupełnić wiedzę z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 2 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 650 zł
II semestr 1 650 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl