Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo Zamówień Publicznych

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów będzie posiadał bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa powiązanych z sektorem zamówień publicznych (prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego i karnego).

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z systemem zamówień publicznych i przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, omówienie najważniejszych zmian w prawie zamówień publicznych oraz występujących trendów w europejskim prawie zamówień publicznych. Studia przygotowują uczestników do udziału w realizacji postępowań dotyczących zamówień publicznych.
Absolwent nabywa niezbędną wiedzę dla potrzeby korzystania ze środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Oprócz wiedzy teoretycznej, absolwent nabędzie lub udoskonali umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy m.in. umiejętność właściwego przygotowania i konstrukcji zamówienia publicznego w oparciu o podstawowe zasady prawa zamówień publicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Dziekanów WAiNS:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ankietę osobową, którą kandydat wypełnią podczas internetowej rejestracji

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 700zł
II semestr 1 700zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl