Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Public Relations

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwenta wiedzy z zakresu najnowszych trendów i badań związanych z technikami i sposobami kształtowania wizerunku oraz nabycie kompetencji umożliwiających sprawne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu skutecznego tworzenia wizerunku przedsiębiorstw komercyjnych, jak i instytucji państwowych.

Absolwent nabywa wiedzą z zakresu: public relations, technik i sposobów skutecznej komunikacji, analizy badań rynkowych, zagadnień prawnych dotyczących praw autorskich i pokrewnych, działania rynku mediów. Uczestnik studiów nabywa i udoskonala umiejętności tworzenia strategii PR i wizerunku firmy, trafnego doboru narzędzia PR do osiągnięcia celu wizerunkowego firmy, racjonalnego i niekonwencjonalnego działania w zakresie komunikacji PR, zarządzania projektami specjalnymi oraz zarządzania czasem i priorytetami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Dziekanów WAiNS następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ankietę osobową, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 800zł
II semestr 1 800zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl