Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami. Absolwenci studiów będą przygotowani do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami ustalonymi przez ministra infrastruktury. Uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu studiów z tego zakresu oraz odbyciu praktyki zawodowej.

Po ukończeniu studiów w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy organizowane są praktyki wymagane przy ubieganiu się o licencję zarządcy nieruchomości.

Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie), pragnących zdobyć nowy zawód zarządcy nieruchomościami. Kierowane są również do osób zajmujących się już dziedziną nieruchomości i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 550 zł
II semestr 1 550 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 38

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 34 36
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa czwartek 10.00 - 13.00
piątek 10.00 - 15.00
soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w godzinach 9.00 - 12.00

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl