Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań specjalistą mediów, PR, promocji i reklamy!

Dziennikarstwo i komunikację społeczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to propozycja dla wszystkich zainteresowanych mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations. Kandydaci na ten kierunek powinni być dociekliwi i łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne. Cenna jest umiejętność koncentracji uwagi i pracy w szybkim tempie pod presją czasu. Już na studiach możesz zdobywać cenne doświadczenie w studenckich mediach: Radiu Uniwersytet, gazetach studenckich czy przygotowując materiały w studiu telewizyjnym.

Specjalności:
- reklama, promocja, rzecznictwo prasowe: Postępujący w szybkim tempie rozwój nowoczesnych technologii stawia przed przyszłym dziennikarzem czy specjalistą komunikacji nowe zadania i wyzwania. Podstawę wiedzy stanowią przedmioty dotyczące mediów oraz poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Duże znaczenie mają zajęcia zapoznające z warsztatem pracy dziennikarza, gatunkami dziennikarskimi oraz praktyki zawodowe, które zapewnią praktyczne umiejętności. Studia na specjalności reklama, promocja, rzecznictwo prasowe na UKW przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną: rzecznika prasowego, specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. reklamy, jak też fachowca ds. nowych aktywności związanych z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym.
- kultura medialna i polityczna: Specjalność ta przygotowuje do pracy w lokalnych, środowiskowych i ogólnopolskich środkach masowego przekazu. Poznasz komunikację językową w mediach i polityce, nauczysz się redagowania tekstów politycznych i społecznych oraz języka wypowiedzi publicznej. Absolwent potrafi świetnie zdobywać informacje, weryfikować je i rzetelnie przekazywać odbiorcom, przedstawiać rzeczywistość niezależnie od swych poglądów, obiektywnie relacjonować wydarzenia i podmiotowo traktować odbiorcę, pozostawiając mu prawo do własnych poglądów i oceny informacji. Wyposażamy Cię także w znajomość podstawowych zasad etyki dziennikarskiej, przyszły dziennikarz umie obiektywnie relacjonować wydarzenia i podmiotowo traktować odbiorcę.

Praca po dziennikarstwie i komunikacji społecznej na UKW
Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UKW w Bydgoszczy absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, domach mediowych, agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych, firmach wytwórczych i producenckich, placówkach upowszechniania informacji i kultury, instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz absolwentów studiów wyższych innych kierunków.
O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2013/2014 i z toku studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – Ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne - za darmo!
Studia niestacjonarne 1 9500zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl