Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia - profil praktyczny

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków. W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących społeczeństwami. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego, dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach IV-VI. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

Specjalności:
- Researching historyczny: Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci wyjść naprzeciwko olbrzymiemu i coraz bardziej nasilającemu się zainteresowaniu badaniami genealogicznymi. Archiwa państwowe i kościelne nie są czasami w stanie pomieścić interesantów, którzy starają się odszukać własne korzenie. Czy będziesz w stanie podjąć się działalności w zakresie usług genealogicznych? To zależy od Ciebie. My ze swej strony chcemy dać Ci niezbędne przygotowanie warsztatowe. Chcemy także byś w ramach tej specjalności poznał niewyjaśnione, tajemne, intrygujące w sensie badawczym sekrety historii. Jeżeli jesteś człowiekiem otwartym, przedsiębiorczym i masz śmiałość myślenia podejmiesz to wyzwanie i podążysz szlakiem niektórych redaktorów i publicystów. My wskażemy ci czarne i białe plamy historii.
- Rekonstrukcje i eventy historyczne: Współczesne społeczeństwa europejskie coraz częściej sięgają do swojej przeszłości i popularyzują ją nie tylko za pośrednictwem książki, ale także poprzez widowiska historyczne dla których przyjął się termin rekonstrukcje historyczne. Ruch rekonstruktorski również w Polsce jest coraz to bardziej popularny. Podobnie też coraz większą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia nawiązujące do historii. Wystarczy wymienić coroczną inscenizację na polach Grunwaldu, a bliżej Bydgoszczy Festiwal Smaku czy Piknik Napoleoński. Jeżeli pociąga cię tego typu działalność, to nie zwlekaj i podejmij decyzję podjęcia studiów na jednej z najbardziej oryginalnych specjalności w Polsce.
- Publicystyka i opiniotwórstwo historyczne: Historyk zapoznając się z doświadczeniem minionych pokoleń nabiera doświadczenia i mądrości pozwalających nie tylko na popularyzowanie posiadanej wiedzy, ale także na krytyczne ustosunkowywanie się do teraźniejszości na bazie znajomości procesów historycznych. Mówi się, że historyk jest jak wino – im starszy, tym lepszy. Niemniej jednak krytycyzm i operatywność młodych ludzi sprawia, że to właśnie oni są w stanie wybić się w świecie dziennikarzy, redaktorów, krytyków, pisarzy. My damy ci profesjonalne przygotowanie, pokażemy, że na drodze rzetelności poznania można zbić kapitał uznania ludzi. Ty dołożysz swój zapał i animusz i w ten sposób uzyskasz receptę na realizację samego siebie.
- Projektowanie gier historycznych: Są wśród nas tacy dla których monitor komputera jest oknem na świat. Część poprzez gry komputerowe chce wedrzeć się do świata przeszłości. W ramach tej specjalności zobaczysz, że nie tylko gry komputerowe są źródłem radości. Dowiesz się jak grać, ale też jak planować gry, by mogli z nich korzystać inni. Poznasz, czym gra oparta na motywach nawiązujących do przeszłości może być w procesie edukacyjnym. Od twojej inwencji będzie zależało, czy rodzące się w twojej głowie pomysły przybiorą rzeczywisty charakter. Może zostaniesz projektantem gier ulicznych, organizatorem zawodów szachowych, a może podejmiesz współpracę jako konsultant do spraw historycznych z firmą zajmującą się projektowaniem gier. Program tej specjalności został tak ułożony, by ułatwić Ci podjęcie takich wyzwań.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku Historia i zgodnie z wyborem większości.

Praca po historii na UKW
Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, eventów historycznych, redaktor, publicysta, przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie badań genealogicznych, organizator widowisk historycznych. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy podejmiesz kontynuację nauki na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"
Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 450 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl