Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Humanistyka drugiej generacji - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zostań specjalistą od wirtualnego świata

Lubimy zaskakiwać, ale przede wszystkim dopasowujemy naszą ofertę do rynku. Humanistyka drugiej generacji idealnie wpisuje się w nurt rozwoju wirtualnego świata, który daje współczesnemu społeczeństwu nie tylko rozrywkę, ale przede wszystkim miejsca pracy. Jedyny taki kierunek w naszym kraju łączy spojrzenie humanisty z umiejętnościami technicznymi, niezbędnymi w buszowaniu po WWW. Do tej pory ci, którzy podejmowali pracę w social media czy firmach związanych z projektowaniem gier byli zmuszeni do kończenia dodatkowych kursów albo samokształcenia. Humanistyka drugiej generacji stawia na praktykę i wyposaży Ciebie w umiejętności, jakich nie dadzą inne studia.

Ten kierunek ma praktyczny charakter, co oznacza, że większość zajęć odbywasz z osobami na co dzień praktykującymi w danym zawodzie. Po I semestrze studiów wybierasz jedną z poniższych specjalności, co będzie rzutowało na Twój dalszy rozwój.

Specjalności:
- Człowiek cyfrowy: Interesują nas przede wszystkim zasoby INTERNETU, sposoby ich wytwarzania i przetwarzania, a także zarządzania nimi. A więc działamy w mediach społecznościowych, badamy informacje, tworzymy teksty, prowadzimy blogi i serwisy. Ale każdy materiał opracowujemy edytorsko – projektujemy, wizualizujemy, przygotowujemy do druku bądź funkcjonowania w Sieci.
- Badanie i projektowanie gier: Dużo czytamy w j. angielskim i współpracujemy z zagranicą - bądźcie na to gotowi językowo! XXI wiek to czas hossy wszelkiego rodzaju gier. Z jednej strony obserwujemy rozwój tych przygotowanych na PC i konsole, z drugiej strony do łask wracają planszówki. Techniczne przygotowanie to jedna strona, ale najpierw ktoś musi opracować scenariusz takiej gry, stworzyć nowy świat, postacie i to w całkowicie niebagatelny sposób. Kto się tym zajmuje? Absolwenci tej specjalności!

Praca po humanistyce drugiej generacji na UKW
Trzyletnie studia na naszym kierunku dają Ci już wyższe wykształcenie i możliwość podjęcia pracy w wielu branżach. Nastawiamy się przede wszystkim na te sektory przedsiębiorcze, gdzie zapotrzebowanie na pracowników nie maleje, a rośnie. Są to portale internetowe, firmy zajmujące się projektowaniem gier, agencje interaktywne, biblioteki, centra informacji, placówki edukacyjne i turystyczne i każda firma, która chce zaistnieć w sieci, bo kto tego nie potrzebuje?

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady:
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur
Kandydaci z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
75 pkt na poziomie rozszerzonym,
60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne
9 lipca - ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej

studia niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 900 zł/ semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl