Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Politologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Sztuka władzy, marketing polityczny, kampanie wyborcze? Specjalista politolog niezbędny

Kończąc Politologię I stopnia na UKW masz szansę od razu iść na studia II stopnia. W procesie dydaktycznym kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, co świadczy o ogromnym przygotowaniu Ciebie do podjęcia przyszłej pracy. Nasi Absolwenci politologii zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podmiotów uczestniczących w życiu publicznym. Studia politologii kierowane są do osób, które chcą rozszerzyć wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktycznych z zakresu życia publicznego, w tym politycznego, rozumianego wielowymiarowo, zarówno z punktu widzenia poznania narzędzi takich działań, jak i ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji.

Specjalności:
- Międzynarodowa współpraca wojskowa: studiując tę specjalność, uzyskasz pogłębioną wiedzę na temat warunków funkcjonowania euroatlantyckiego i europejskiego systemu polityczno – militarnego oraz roli jaką odgrywa w nim Polska. Jeśli zatem swoją przyszłość wiążesz z polskimi lub międzynarodowymi siłami zbrojnymi, z pracą w strukturach administracji państwowej lub samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, czy też w sztabach zarządzania kryzysowego – to my dajemy Ci gwarancję specjalistycznego przygotowania. Wojny i konflikty zbrojne po 1945 r., międzynarodowe organizacje wojskowe, wojskowe misje pokojowe po 1945 r., Siły Zbrojne RP w międzynarodowym systemie militarnym – to tylko niektóre z przedmiotów, które przewiduje program kształcenia. Zyskujesz zatem szansę studiowania na unikatowej specjalności, powstałej w przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych, które stały się profesjonalne i na bieżąco muszą uzupełniać swoje szeregi.
- Organizacja bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym: zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do racjonalnego zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym - jest tym, co Cię interesuje? Proponowana przez nas specjalność spełni Twoje oczekiwania. W trakcie studiów poznasz standardy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym. Umiejętnie będziesz stosował zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Cywilna kontrola nad Siłami Zbrojnymi, modele organizacji Sił Zbrojnych, formy organizacji bezpieczeństwa publicznego w gminie, organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, organizacja bezpieczeństwa lokalnego w „miękkich” sektorach bezpieczeństwa narodowego czy też bezpieczeństwo teleinformatyczne obiektu – to tylko niektóre przedmioty będące w ofercie kształcenia na tej specjalności. Jako nasz Absolwent będziesz więc przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.
- Lokalna polityka społeczna: zapotrzebowanie instytucji rządowych, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji celów lokalnej polityki społecznej - stale wzrasta. Jeśli więc jesteś zainteresowany pracą w strukturach samorządu lokalnego czy też organizacjach pozarządowych, jeśli masz ambicję, aby zostać innowacyjnym liderem społecznym, zdolnym do aktywizacji społeczności lokalnych – to nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. Studia na tej specjalności, wykształcą w Tobie umiejętności wykorzystania potencjału społecznego i instytucjonalnego do rozwoju lokalnego, nauczą samodzielnego opracowywania strategii lokalnych oraz budowania efektywnej komunikacji i relacji pomiędzy samorządem a obywatelami. Gwarancję tego daje program kształcenia, w którym znajdują się takie przedmioty jak m.in.: aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, podmioty lokalnej polityki społecznej, pomoc społeczna, zarządzanie lokalnymi projektami społecznymi. Studiuj z nami już dziś.
- Marketing instytucji publicznych: specjalistów z zakresu marketingu i kreowania wizerunku poszukują obecnie agencje public relations, agencje reklamowe i wizerunkowe, instytucje rządowe czy samorządowe. Wybierając tę specjalność, zwiększasz swoje szanse na rynku pracy. Dzięki realizowanym treściom programowym nauczysz się: kształtować wizerunek swój i instytucji publicznych, tworzyć kampanie reklamowe i projektować przekazy marketingowe, opracowywać strategię promocji instytucji oraz budować kontakty z mediami. Dowiesz się również jak trafić w potrzeby odbiorców, tak aby odnieść sukces. Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój instytucji publicznych, jeśli masz predyspozycje do pracy w obszarze public relations - to ten kierunek, stworzyliśmy właśnie dla Ciebie!

Praca po politologii na UKW
Absolwent politologii II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach analityka i specjalisty w organach partii politycznych, w mediach, w organizacjach i instytucjach krajowych, także tych współpracujących z zagranicą lub międzynarodowych, jako ekspertów w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych, doradców politycznych, a także jako specjalista ds. public relations.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawowe zasady
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku politologia oraz absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.

O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
Ocena na dyplomie absolwentów kierunku politologia zostanie podwyższona o 20%.

www.rekrutacja.ukw.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
studia stacjonarne i niestacjonarne
14 września – ostatni dzień rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Szczegóły na stronie:
www.portalrekrutacyjny.ukw.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
studia stacjonarne - za darmo!
studia niestacjonarne - 1 500 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl