Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego nadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego (prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół.

Większość zajęć (oprócz emisji głosu i wybranych zajęć z pedagogiki) prowadzonych jest w języku angielskim.

Podyplomowe studia skierowane są do:
absolwentów studiów wyższych kierunku filologia angielska, którzy nie mają kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie otrzymać,
absolwentów studiów wyższych innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i znają język angielski na poziomie B2+,
czynnych nauczycieli języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu, oraz technologii informacyjnej, jak również dla tych nauczycieli, którzy chcieliby podwyższyć swoje kwalifikacje.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Filologii Angielskiej następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 300zł
II semestr 1 300zł
III semestr 1 300zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl