Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Języka Rosyjskiego skierowane są do absolwentów kierunków filologicznych z tytułem licencjata lub magistra, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód tłumacza języka rosyjskiego.

Wszystkie zajęcia (warsztaty, ćwiczenia i wykłady) prowadzą specjaliści z doświadczeniem w tłumaczeniu pisemnym i ustnym, w tym także tłumacze przysięgli.

Zajęcia nakierowane są przede wszystkim na wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych w tłumaczeniu szerokiej gamy tekstów (dokumentów użytku prywatnego, umów cywilnoprawnych, tekstów naukowych, literackich, technicznych i marketingowych) oraz na opanowanie technik przekładu ustnego (konsekutywnego, liaison, symultanicznego i à vista).

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów będzie wszechstronnie przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka rosyjskiego. Będzie miał wprawę i doświadczenie w tłumaczeniu tekstów pisanych oraz w tłumaczeniu ustnym (à vista, liaison, konsekutywnym i symultanicznym). Opanuje techniki przydatne w tłumaczeniu dokumentów, tekstów naukowych, literackich, technicznych i marketingowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 800 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl