Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok

Kategoria: Historia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Po zakończeniu kształcenia w cyklu trzysemestralnym słuchacze studiów powinni:
nabyć niezbędne kompetencje, przygotowujące do nowych zadań jakie stoją przed osobami uczącymi "Historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok", w kontekście wyzwań zreformowanej szkoły uwzględniającej wykaz zagadnień: 1) Europa i świat; 2) Język, komunikacja i media; 3) Kobieta i mężczyzna, rodzina; 4) Nauka; 5) Swojskość i obcość; 6) Gospodarka; 7) Rządzący i rządzeni; 8) Wojna i wojskowość; 9) Ojczysty Panteon i ojczyste spory; 10) Historia regionalna;
otrzymać podstawowy zakres wiedzy merytorycznej w zakresie prezentowanym w programie studiów, a w szczególności:
- nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie od starożytności po czasy współczesne,
- poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu gospodarki Polski i powszechnej,
- nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki wojen i wojskowości od starożytności po współczesność,
- nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu socjologii,
- nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu historii kultury i sztuki,
- poznać podstawowe zagadnienia oraz zjawiska z zakresu przemian cywilizacyjnych oraz społeczno-politycznych w Polsce i na świecie od XIX do XXI wieku,
otrzymać podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem, a zwłaszcza:
- dostosować posiadaną wiedzę z zakresu celów kształcenia, podstaw programowych, programów nauczania do specyfiki przedmiotu,
- poznać i nabyć umiejętności podejmowania zróżnicowanych działań dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć historii i społeczeństwa-dziectwa epok(m.in. stosowania metod i technik, środków dydaktycznych itp.),
- udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi kontroli dokonań uczniowskich i własnych,
- wykorzystywać w procesie kształcenia historii i społaczeństwa-dziedzictwa epok technologię informacyjną i informatyczną,
- nabyć umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania preferowanych postaw uczniów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 450 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl