Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kultura Języka i Komunikowanie Publiczne

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe studia skierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, który legitymują się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku.

Proponowane studia mają charakter doskonalący i skierowane są do jak najszerszego kręgu użytkowników języka, szczególnie do urzędników pełniących różne funkcje zarówno w administracji państwowej, jak i w firmach prywatnych. Adresatem studiów są też przedstawiciele różnych zawodów, zwłaszcza dziennikarzy, rzeczników prasowych, policjantów, strażników miejskich, prawników, bankowców, polityków, księży itd. Jednym słowem do wszystkich, którzy obcują – tworząc lub czytając – z tekstami urzędowymi, pismami prawnymi, wystąpieniami publicznymi, do wszystkich, którzy w ramach pełnionych obowiązków muszą wykazywać szczególne kompetencje komunikacyjne, choćby w kontaktach z klientami.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne przy analizie, a przede wszystkim przy tworzeniu tekstów wystąpień publicznych oraz wykształcenie umiejętności wygłaszania takich tekstów, które mogą się okazać niezwykle przydatne każdemu nawet w życiu codziennym. Kompetentne znalezienie się w sytuacji rozmowy z klientem pozwoli na osiągnięcie sukcesu w biznesie, w pracy samorządowej i społecznej.

Program studiów realizowany będzie w trakcie 2 semestrów. Warunkiem ukończenia studiów będzie zdobycie zaliczeń z wszystkich przewidzianych przedmiotów oraz zdanie wyznaczonych w planie studiów egzaminów.stowarzyszeń politycznych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze publicznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 500 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl