Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wiedza o kulturze

Kategoria: Kulturoznawstwo

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych.

Mają wyposażyć uczestników w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia, w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych, zajęć z przedmiotu wiedza o kulturze.

Ponadto, nasza oferta jest adresowana do wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą wzbogacić perspektywę nauczania przedmiotu macierzystego o ujęcie kulturoznawcze, bądź wykorzystać zdobyte na studiach umiejętności do prowadzenia działalności fakultatywnej w ramach struktur placówek oświatowych i poza nimi.

Program studiów składa się z dwóch modułów:

do pierwszego (teoretycznego) zaliczają się zajęcia z historii kultury, zapoznające z podstawowymi pojęciami oraz kluczowymi zagadnieniami i przejawami kultury europejskiej i światowej w rozwinięciu historycznym i układzie chronologicznym. Rozszerzeniem tego bloku jest historia sztuki oraz zajęcia z zakresu badania i rozumienia kultury;
na drugą część (metodologiczno-warsztatową) składają się zajęcia poświęcone praktycznej analizie zjawisk kultury w jej głównych formach komunikacyjnych (tekst, obraz, film, teatr) oraz warsztaty metodyczne dotyczące m.in. włączania do procesu edukacyjnego konkursów/turniejów tematycznych dotyczących wiedzy kulturowej (w tym dydaktyka przedmiotu wiedza o kulturze).
Studia kończą się zaliczeniami realizowanych przedmiotów oraz pracą dyplomową.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Sekretariacie Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcia
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa
1 300 złotych za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl