Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych oraz zainteresowanych pracą w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.
Uczestniczenie w zajęciach pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego w skali lokalnej i regionalnej, informacyjnego i telekomunikacyjnego oraz infrastruktury transportowej i łączności.

W toku studiów uczestnicy poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych.

Studia stanowią możliwość doskonalenia kwalifikacji kadry zarządzającej administracją publiczną, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i lokalnego, przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego.
Absolwent studiów będzie potrafił samodzielnie realizować zasady prawne i procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Instytucie Nauk Politycznych następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 000zł
II semestr 1 000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl