Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul.J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
woj.kujawsko-pomorskie
tel. 52 34 19 100 (centrala), 52 320 67 78
fax. 52 34 10 832 w. 24
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Współczesne Konflikty Zbrojne

Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych współczesnymi wojnami i konfliktami zbrojnymi, zwłaszcza zatrudnionych w systemach i strukturach przygotowania do militarnych i policyjnych ekspedycji zewnętrznych w świecie oraz uczestników takowych.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie działań zewnętrznych, przede wszystkim w innych kręgach kulturowych. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, a także kulturowe, prawno międzynarodowe, ekonomiczne przesłanki współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych oraz sposobów ich rozwiązywania i hibernowania.

Studia stanowią możliwość doskonalenia kwalifikacji kadry zarządzającej różnymi szczeblami, procesami przygotowania misji zewnętrznych i uczestnikami tych misji, posiadającymi wykształcenie wyższe. Skierowane są zwłaszcza do przedstawicieli: żołnierzy zawodowych, policjantów, pracowników administracji państwowej, członków organizacji humanitarnych działających na obszarach skonfliktowanych, osób prowadzących inną działalność w rejonach konfliktów oraz do wszystkich, którzy pragną doskonalić kwalifikacje w tej dziedzinie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Aby podjąć studia podyplomowe należy:

1. zarejestrować się na stronie www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
2. złożyć w Instytucie nauk Politycznych następujące dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
- 1 zdjęcie
- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęcie na studia
- ksero dowodu osobistego

Opłaty

AAzwiń
I semestr 1 000zł
II semestr 1 000zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 322 03 55

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz
tel. (centrala) 52 322 98 39; 52 322 16 38
Godziny przyjmowania:
poniedziałek - nieczynne dla interesantów
wtorek - czwartek - 10.00-13.00
piątek - 10.00-16.00
sobota 9.00-12.00 – dyżur dla studentów niestacjonarnych

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Łużycka 24 (Dom Studenta nr 1 Romek)
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 389 28 11, +48 52 320 67 78
e-mail: rekrutacja@ukw.edu.pl
www.rekrutacja.ukw.edu.pl